Променяме диабета

„Променяме диабета“ е инициатива на Ново Нордиск в отговор на глобалната заплаха от нарастващия диабет. Ново Нордиск променя диабета от основаването си преди повече от 90 години. Нашата основна задача е да откриваме и разработваме все по-добри биологични лекарства, като осигуряваме достъп до тях на хората с диабет по света. Но за да победим диабета, са нужни не само лекарства.

Работим заедно с пациенти, държавни органи, медицински специалисти и неправителствени организации, за да повишим осведомеността в градовете, да насърчим ранното диагностициране и да разширим достъпа до подходящо лечение, така че хората с диабет да водят живот с възможно най-малко ограничения.  

 


People taking the escalator and not the stairs, urban diabetes.

Насочване на вниманието към рисковите фактори

Две трети от хората със захарен диабет живеят в големите градове(1), които са на първа линия в борбата срещу диабета. Животът в големия град променя динамиката, придвижването и храненето, които влияят на здравето. За да разберем основните причини за възникване на захарен диабет тип 2, както и социалните и културни рискови фактори, ние в Ново Нордиск в сътрудничество с широк кръг партньори инициирахме програмата „Градове за промяна на захарния диабет“.


Blood sugar screening

Осигуряване на навременно диагностициране

Близо 193 милиона души в света имат недиагностициран захарен диабет тип 2(1). За съжаление много от тях още преди да бъдат диагностицирани вече са с развити усложнения на диабета, като са засегнати краката, очите, бъбреците и сърцето(2). Ние си партнираме със здравни специалисти, пациентски организации и управляващи в предоставянето на информация за ползите от ранното диагностициране. По време на Световния ден за борба с диабета през 2016 година, повече от 180 000 души участваха в инициативите на Ново Нордиск за повишаване на информираността и измерване на кръвна захар(3).


Eladío Castro García sitting on stairs in the street. Eladío has type 2 diabetes, Mexico

Осигуряване на достъп до диабетно лечение

Днес три четвърти от хората с диабет живеят в страни с ниски или средни доходи(1), където нямат достъп до диабетно лечение, поради липсата на такова или недостиг на средства. Ново Нордиск работи с различни партъори за подобряване на достъпа и качеството на диабетното лечение, както и финансирането му. Най-голямата ни инвестиция в подобряване на достъпа до лечение е основаването на Световната диабетна фондация, като освен това осигуряваме и специфични здравни програми.


Jesse Crumpler with his wife. Jesse has type 2 diabetes, USA

Постигане на по-добри резултати

Седем от десет души с диабет не постигат желаните цели(4) за добър контрол, което ги поставя в риск от развиване на диабетни усложнения. Ново Нордиск осигурява множество терапевтични решения и инжектиращи устройства, но за да помогнем на хората да победят захарния диабет, са нужни не само лекарства. Ние отговаряме на тази нужда, като осигуряваме обучение на здравните специалисти и хората с диабет и се стремим към лечение фокусирано към пациента.


References

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
2. WHO. Global report on diabetes. World Health Organization. 2016.
3. Novo Nordisk. Annual Report 2016. Available at: http://www.novonordisk.com/annualreport
4. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119.