Променяме хемофилиятаTM

Променяме хемофилията е ангажимент  на  Ново Нордиск за справяне с незадоволените потребности в грижите за пациентите  с  хемофилия, дори такива отвъд медицината.
 

Хемофилията е рядко и сериозно заболяване

Хемофилията е рядко и сериозно заболяване,  засягащо приблизително 1 от 10 000 души по целия свят.  Много хора с хемофилия все още не са диагностицирани или са недостатъчно/неправило/недобре лекувани. Дори  когато се лекуват, главно поради кръвоизливи в ставите, хората могат да страдат от хронична болка и ограничена подвижност. Съществува риск за пациентите да загинат от преждевременна смърт в ранна възраст, ако не са лекувани или са лекувани  недостатъчно.

Предизвикваме промяна в (лечението) на хемофилията

От основането на Ново Нордиск Novo Nordisk, преди повече от 90 години, ние работим  за   промяна промяна. Нашата с цел е да се преборим с хроничните заболявания. Това включва три десетилетия подкрепа за по-добра диагностика, лечение и грижи за подобряване на живота на хората с хемофилия чрез подкрепа за по-добра диагностика, лечение и грижи.

 

Changing Haemophilia™ : Ние сме фокусирани в три области:

 

Changing Haemophilia is Novo Nordisk's commitment to address the unmet needs in haemophilia care, beyond medicine

Haemophilia is a rare and serious disease

Haemophilia is a rare and serious disease affecting approx. 1 out of 10,000 people around the world. Many people with haemophilia are still undiagnosed or inadequately treated. Even when treated, people may suffer from chronic pain and limited mobility mainly due to bleeds in the joints, and if undertreated or not treated at all, risk dying at a young age.

Driving change in haemophilia 

Since Novo Nordisk was founded more than 90 years ago, we have been driving change to defeat chronic conditions. This includes three decades of improving lives of people with haemophilia through support to improved diagnosis, treatment and care.

Our key contribution 

Our key contribution is to discover and develop effective and safe medicines for people with haemophilia and other rare bleeding disorders. We offer a broad and innovative range of products and have a rich research/development pipeline to ensure we are in the forefront of finding the next generation of medicines.

Addressing unmet needs beyond medicine 

But to truly change haemophilia, we need to do more than supply the right medicines. With our Changing Haemophilia™ commitment we aim to address the unmet needs in haemophilia. Together with our community partners, we work to advocate for, and create better access to, diagnosis and multidisciplinary care. We aim for better joint health and mobility including a strong focus on well-being for people living with haemophilia.

We work towards a future where everyone with Haemophilia is diagnosed. and can live a life with as few limitations as possible.

Our three focus areas are:

•  Science. Find out more

•  Awareness and access to care. Find out more

•  Joint outcomes. Find out more


Novo Nordisk haemophilia research

Нашият съществен принос

Нашият съществен принос е да откриваме и разработваме ефективни и безопасни лекарства за хората с хемофилия и други редки заболявания, свързани с кървене. Ние предлагаме широка и иновативна гама от продукти и имаме богата научно-изследователска  и развойна  дейност, за да гарантираме, че сме в челните редици при откриването на следващото поколение лекарства.

Haemophilia science


Changing Haemophilia, access to care, Mexico

Посрещане на неудовлетворените нужди отвъд медицината

За да  променим истински  хемофилията, трябва да направим повече, отколкото да предоставяме правилните точните лекарства. Чрез ангажимента платформата Changing Haemophilia™ ние се стремим да се обърнем към незадоволените  потребности в хемофилията. Ние работим заедно с нашите партньори в общността за осигуряването на по-добър достъп до диагностика и мултидисциплинарни грижи. Ние се стремим към по-добро здраве на ставите и мобилност, като сме силно фокусирани и върху благосъстоянието на хората, живеещи с хемофилия.

Ние работим за бъдеще, в което всеки човек с хемофилия е диагностициран и може да живее живот с възможно най-малко ограничения!


Novo Nordisk Haemophilia Foundation

Фондация Хемофилия на Ново Нордиск за Хемофилия

Подходът на Novo Nordisk Фондацията Хемофилия (NNHF) е да си партнира с местни и международни партньори, за да  направи така, че тази промяната  да се превърне в реалност. Работата на фондацията е в полза на хората с хемофилия и други нарушения в кръвосъсирването, за подобряване на достъпа им до грижи, лечение и повишаване качеството им на живот. Заедно, ние се стремим да подкрепим пациентите, живеещи в развиващите се страни, които представляват около 75% от населението в световен мащаб,  където все още липсва правилна диагноза и адекватна грижа.

Novo Nordisk Haemophilia Foundation


Novo Nordisk Changing Haemophilia