Накратко за Ново Нордиск

Ново Нордиск е глобална компания в областта на здравеопазването с повече от 95-годишен опит в иновациите  и грижите за хората с диабет. От това наследство сме натрупали знания и способности, които ни позволяват да помагаме при лечението и на хора с други сериозни хронични заболявания: хемофилия, нарушения на растежа и затлъстяване.

Базираната в Дания компания  Ново Нордиск осигурява работа на около 43 200 души в 80 страни и предлага своите продукти в над 170 страни.

Акциите от клас В на Ново Нордиск се търгуват на борсата NASDAQ OMX Копенхаген (Novo-B). Американските депозитарни разписки (ADR) на Ново Нордиск се търгуват на Нюйоркската фондова борса (NVO).

 

Нашият начин да управляваме бизнеса си

Ние вярваме, че здравословната околна среда, икономика и общество са в основата на дългосрочния бизнес успех. Ето защо ние управляваме нашия бизнес в хармония с бизнес принципите на Triple Bottom Line и търсим бизнес решения, които увеличават ползата както за нашите външни клиенти, така и за нашите акционери.

На практика, това означава, че при всяко едно решение винаги съобразяваме три аспекта – дали решението е финансово, социално и екологично отговорно. По този начин, ние последователно подобряваме нашите резултати, както и приноса си към обществата на държавите, в които работим.