Важно съобщение!

29.01.2019 г.

 

Качеството на лекарствените продукти на “Ново Нордиск”  се проследява постоянно, към момента няма отклонения за партиди инсулин

Качеството на лекарствените продукти, произведени от “Ново Нордиск”, е от първостепенно значение за компанията, заявяваме в отговор на публикация в социалните мрежи. То се проследява на всяка стъпка от производството, транспорта и съхранението до достигането на продуктите в аптеките. Този процес задължително се документира със сертификати за анализ на партидата и записи на температурния режим на транспорт и съхранение.

Цитираната в публикацията партида инсулин HR7H367 е доставена на българския пазар на 11.07.2018 г. Общото количество, доставено към пациенти, е 108 400 пълнители за инсулинови писалки. Получените сигнали са четири, от които два са подадени през декември 2018 г. и два - през януари 2019 г. Сигналите, получени през декември 2018 г., са обработени, докладвани и изследвани в специализирана лаборатория на компанията. Доказано е, че няма проблем с качеството на продукта и съответната информация е предоставена своевременно към лицата, които са подали сигналите. Двата сигнала от януари 2019 г. са обработени и изпратени за анализ.

Втората цитирана партида HR7N701 е доставена на българския пазар на 21.11.2018 г., поради което не е възможно да има сигнали през октомври, както се твърди в разпространената информация. Общото количество, доставено към пациенти, е 41 300 пълнители за инсулинови писалки и към момента за партидата не е получен нито един сигнал.

В допълнение, през 2018 г. са получени сигнали по отношение на партида GR7B701, доставена на българския пазар на 30.11.2017 г. Общото количество, доставено към пациенти, е 200 460 пълнители за инсулинови писалки. Получените сигнали са 11, всички през периода юни – юли 2018 г. Сигналите са обработени, докладвани и изследвани в специализирана лаборатория на компанията. Резултатите доказват високото качество на продукта и са комуникирани своевременно със съответните податели и с Изпълнителната агенция по лекарствата.

Отчитайки важността на всеки сигнал, настоятелно молим при съмнение в качеството на продуктите на “Ново Нордиск” сигналите да бъдат подавани, както следва:

  • към “Ново Нордиск” на телефон 02/962-74-71, е-mail: safety_bg@novonordisk.com или officebg@novonordisk.com
  • или към ИАЛ по съответните канали
  • или към лекуващия лекар.

Разпространението на непотвърдена информация, касаеща лекарствени продукти, в социалните мрежи, не допринася за ефективното проследяване и осигуряване на качествено и безопасно лечение.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

-------------------------------------------------------------------------

 

 

От 1 юли 2015 г. на национална телефонна линия 070030045 на цената на един градски разговор може да съобщите за затруднения в намирането на инсулин на Ново Нордиск и да получите информация относно наличието му в дадено населено място.

Телефонната линия е създадена в рамките на съвместна Инициатива за информираност на пациентите между Ново Нордиск Фарма ЕАД и Българския фармацевтичен съюз.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

-------------------------------------------------------------------------

 

17.04.2015 г.

Информация за инсулините на Ново Нордиск

Във връзка с появили се слухове за прекратен внос на инсулини на Ново Нордиск в страната Ви уведомяваме, че Ново Нордиск не е спирал и не възнамерява да спира доставките на нито един лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък и заплащан от Националната здравноосигурителна каса. Ново Нордиск Фарма ЕАД стриктно изпълнява задължението си да осигурява необходимите количества инсулини съобразно потреблението в България, като доставените количества по правило винаги надхвърлят средното месечно потребление за страната. Компанията работи с пет дистрибутора, доставките към които се осъществяват своевременно и регулярно.

Ново Нордиск е компания с над 90 годишна история, в която пациентите винаги са поставяни на първо място. Всеки сигнал за липса на инсулин в аптечната мрежа е притеснителен за нас и третиран с особено внимание. При постъпил сигнал от страна на пациент, който не може да намери конкретен лекарствен продукт на Ново Нордиск в дадена аптека, го съветваме да заяви медикамента на фармацевта за доставка от някой от нашите дистрибутори или да го потърси в друга аптека.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

-------------------------------------------------------------------------