Bulgaria


Важно съобщение!

04.07.2017 г.

Важна информация за безопасността относно NovoPen® Echo®

Ново Нордиск заменя държачи на патрони за определени партиди NovoPen® Echo® в България, за да осигури безопасност на пациентите.

Прочете повече на: http://www.novonordisk.com/novopenecho5/bg_bg.html

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

От 1 юли 2015 г. на национална телефонна линия 070030045 на цената на един градски разговор може да съобщите за затруднения в намирането на инсулин на Ново Нордиск и да получите информация относно наличието му в дадено населено място.

Телефонната линия е създадена в рамките на съвместна Инициатива за информираност на пациентите между Ново Нордиск Фарма ЕАД и Българския фармацевтичен съюз.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

-------------------------------------------------------------------------

 

Важна информация, свързана с безопасността, за пациенти със захарен диабет, които разполагат с продукта GlucaGen® HypoKit

 

Novo Nordisk A/S изтегля от пазара партида № FS6X874 на GlucaGen® HypoKit в България. GlucaGen® HypoKit е предназначен за лечение на тежка хипогликемия (ниска кръвна захар) при пациенти със захарен диабет на инсулин.

Ново Нордиск проведе изследване, при което беше установено, че малък брой игли (0,006%) са се отделили от спринцовката с разтворител при определени партиди на GlucaGen® HypoKit.

С оглед безопасността на пациентите, Ново Нордиск изтегля количествата от засегнатата партида, налични при търговците на едро, аптеките и пациентите в България.

Ново Нордиск поднася своите искрени извинения за тази ситуация и за евентуалните притеснения и неудобства, причинени на пациентите и медицинските специалисти.

Ново Нордиск ще осигури снабдяването с незасегнати партиди, за да се избегне недостиг на продукта за пациентите.

Пациентите, които разполагат с продукт GlucaGen® HypoKit, чийто партиден номер е № FS6X874, трябва незабавно да го върнат в аптеката. В замяна ще получат безплатно нов продукт.

Пациентите, които разполагат с продукт GlucaGen® HypoKit, чийто партиден номер НЕ Е от горепосочения, могат да бъдат сигурни, че продуктът може да се използва според предписаното.

Моля, съобщавайте всички нежелани лекарствени реакции на:

 

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ПО ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

титуляр: Силвана Тотева

0889 891 098

заместник: Троя Гърбева

0884 161 071

заместник: Радослава Сомлева

0888 933 005

 

e-mail: safety_bg@novonordisk.com

-------------------------------------------------------------------------

 

17.04.2015 г.

Информация за инсулините на Ново Нордиск

Във връзка с появили се слухове за прекратен внос на инсулини на Ново Нордиск в страната Ви уведомяваме, че Ново Нордиск не е спирал и не възнамерява да спира доставките на нито един лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък и заплащан от Националната здравноосигурителна каса. Ново Нордиск Фарма ЕАД стриктно изпълнява задължението си да осигурява необходимите количества инсулини съобразно потреблението в България, като доставените количества по правило винаги надхвърлят средното месечно потребление за страната. Компанията работи с пет дистрибутора, доставките към които се осъществяват своевременно и регулярно.

Ново Нордиск е компания с над 90 годишна история, в която пациентите винаги са поставяни на първо място. Всеки сигнал за липса на инсулин в аптечната мрежа е притеснителен за нас и третиран с особено внимание. При постъпил сигнал от страна на пациент, който не може да намери конкретен лекарствен продукт на Ново Нордиск в дадена аптека, го съветваме да заяви медикамента на фармацевта за доставка от някой от нашите дистрибутори или да го потърси в друга аптека.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

-------------------------------------------------------------------------