Деклариране на спонсорство за 2018 г.

 

Списък на пациентските организации, подпомогнати

от Ново Нордиск през 2018 г.

 

 • Сдружение Българска Асоциация по хемофилия
  • Подкрепа за организиране на годишни срещи– 1,000 лв
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 2,000 лв
  • Подпомагане провеждането на два летни лагера за деца с хемофилия – 7,000 лв
 • Дружество на Диабетиците Видин
  • Подпомагане за оборудване на зала за обучение – 800 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Подпомагане  провеждането на VIII Национална конференция на деца и младите хора с диабет – 4,600 лв
  • Организиране и провеждане на активности по повод 14-то ноември Световния ден за борба с диабета– 10 000 лв
  • Подпомагане провеждането на летен лагер за деца с диабет – 3,556 лв
  • Подкрепа на дете с диабет за участие в Европейско първенство по таекуандо 23-29.04.2018 – 1,810лв
  • Подкрепа на дете с диабет за участие в турнири по шахмат – 800 лв
  • Подпомагане  за печат на обучителни материали- 1,600лв
 • Сдружение Национална пациентска организация
  • Ко-финансиране на Годишния VII -ти Конгрес на НПО – 3,100 лв.
  • Подпомагане провеждането на комуницационна кампания - IDF survey Taking Diabetes to Hear / Захарният диабет присърце- 1,500 лв
  • Подпомагане посещение на European Diabetes Patient Advocacy Summit – 1,200 лв
 • Сдружение  Асоциация Диабет
  • Подпомагане за лечение – 5,000  лв
 • Сдружение "Диабетик"
  • Национален форум по повод Световния ден за борба с диабета– 3,000 лв
 • Сдружение за развитие на българското здравеопазване
  • Pазработване, поддържане и популяризиране на уеб сайт, който ще регистрира сигнали от пациенти и аптеки за липсващи лекарства от българския пазар – 3,000 лв.

 

 

Списък на пациентските организации, подпомогнати

от Ново Нордиск през 2017 г.

 

 • Сдружение Българска Асоциация по хемофилия
  • Подкрепа за организиране на годишни срещи в София, Пловдив, Варна – 1 000 лв
 • СЦН "Култура без граници"
  • Подпомагане Национална среща по иновативно лечение на диабета – 2 000 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Провеждане на обучителни сесии на тема диабет в училища в страната –  3 000 лв
  • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 2 864 лв
  • Подпомагане Национална конференция по повод Световния ден за борба с диабета – 4 000 лв
 • Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 1 000
  • Подпомагане провеждането на два летни лагера за деца с хемофилия – 7 000 лв
 • Сдружение Национална пациентска организация
  • Ко-финансиране в подкрепа на Годишния VI -ти Конгрес на НПО – 1 000 лв.
  • Върната неусвоена сума по договор за дарение от 2016 за подкрепа въвеждане на програма за е – протоколи - 5 000 лв
 • Сдружение  Асоциация Диабет
  • Подпомагане обучителен семинар / работна среща – 563,99лв

 

Списък на пациентските организации, подпомогнати от Ново Нордиск през 2016 г.

 

 • Асоциация на хората с коагулопатии
  • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 2 480 лв
  • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 87 лв
  • Подкрепа за участие в WHF - World Congress– 5 654 лв
 • Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“
  • Подпомагане участието в DIAEURO 2016 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Подпомагане на активност Фестивал на здравето - София– 1 999 лв
  • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 2 133 лв
  • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 613 лв
  • Подпомагане провеждането Национална конференция за отбелязване на Световния ден за борба с диабета - 14 ноември – 2 760лв
 • Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“
  • Подпомагане провеждането на  Семинарен лагер за обучение – 2 000лв
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 2 400
  • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 4 100 лв
  • Подпомагане организирането на Коледна среща за деца с хемофилия – 1 000 лв.
 • Сдружение Национална пациентска организация
  • Подкрепа въвеждане на програма за е- протоколи- 5 000 лв
  • Подпомагане провеждането на здравно образователна информационна кампания за хората живеещи с диабет - 15 000 лв.

   

 

Списък на пациентските организации, подпомогнати от Ново Нордиск през 2015 г.

 

 • Българска асоциация на хората с коагулопатии
  • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 4800лв
  • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 83 лв
  • Подкрепа за организиране на регионални срещи на БАХК – 5000 лв
 • Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“
  • Подпомагане участието в DIAEURO 2015 - гр. Клуж, Румъния 19-26.07.2015 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв
  • Подпомагане провеждането на среща по повод 25 години БАД – 3106 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Подпомагане провеждането на обучителна програма в българските училища – 5000 лв
  • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10285 лв.
  • Подпомагане провеждането на 5 конференция на НАДМХД– 4300 лв.
  • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 1710 лв
  • Подпомагане на активности свързани с Великден – 660 лв
 • Пациентска организация „Диабет без страх“
  • Подпомагане осигуряване на мултимедиен проектор – 936 лв
 • РСНЦ "Диабетни грижи" гр. Бургас
  • Подпомагане провеждането на IV-та Конференция „Доброволци, пациенти и лекари – Обединени срещу диабета"– 3423 лв
 • Сдружение "Асоциация диабет" гр. Плевен
  • Подпомагане провеждането на Двудневен обучителен семинар за обмяна на опит на дружествата на Българска Асоциация „Диабет“ 16 – 17 юни 2015 г. - гр. Плевен – 950 лв
 • Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“
  • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв
 • Национално сдружение "За инсулинови помпи"
  • Подпомагане провеждането на Летен обучителен лагер за деца с диабет на лечение с инсулинови помпи 27-31 август 2015 г.  – 1000 лв
 • Национален алианс на хора с редки болести
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 28 Февруари Световния ден за борба с редките болести– 3000лв
 • Национална пациентска организация
  • Подпомагане провеждането на V Национален конгрес на пациентските организации – 3637 лв.
 • СНЦ „ Общинско Диабетно Дружество Сливница“
  • Подпомагане провеждането на V-та Конференция „Синия кръг на надеждата” – 620 лв.
 • Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания
  • Подкрепа с Кампания "Електронни очи"- 1000 лв

 

 
Списък на пациентските организации, подпомогнати от Ново Нордиск през 2014 г.  

Национална Асоциация на децата с диабет

 • Покриване на разходи за участие Подкрепа за участие в информационнни изложения ФУДТЕХ, ДЕНТО и ГАЛЕНИКА– 5500 лв
 • Подпомагане провеждането на Трета национална кампания за обучение на деца и млади хора с диабет Т1 и Т2 – 13300 лв.
 • Покриване на разходи за организиране на боядисване великденски яйца от деца с остри и хронични заболявания – 1500 лв
 • Подпомагане провеждането летен лагер с материали - престилки и чанти, глик.хемоглобин– 4916 лв

Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет

 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10760 лв.
 • Покриване на разходи за участие в шахматен турнир – 1041 лв
 • Подпомагане провеждането на 10 години юбилей на НАДД– 6000 лв.
 • Подпомагане провеждането среща по повод Световния ден за борба с диабета 14 ноември – 8230 лв

Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“

 • Подпомагане провеждането на летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв
 • Подпомагане организацията на кампания „Ден на хемофилията“ 2014 – 2000 лв

 • РСНЦ "Диабетни грижи" гр. Бургас
  • Подпомагане провеждането на 3-та Конференция "Доброволци, пациенти и лекари- обединени срещу диабета"– 4740 лв

Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“

 • Покриване на разходи за закупуване на инсулинова помпа – 8918 лв
 • Подкрепа за провеждане на годишна среща на дружествата членове на БАД и отбелязване на Световния ден за борба с диабета 14 ноември. – 3000 лв
 • Покриване на разходи за транспорт за участие във футболен турнир DIAEURO 2014 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация– 5000 лв

Сдружение пациентски организации " Заедно с теб "

 • Подпомагане провеждането на организирана дискусия на тема: "Тенденции в борбата със социално значимите заболявания. Профилактика и контрол"– 1500 лв

 • Асоциация на хората с коагулопатии
  • Хостинг на сайт и издаване на материали за обучение – 677 лв
  • Подкрепа за участие в Конгрес на Световната федерация по хемофилия – 8531 лв
  • Подпомагане провеждането на фитнес лагер за хора с хемофилия – 10000 лв.
  • Обучителни материали – 4000

 • Национален алианс на хора с редки болести
  • Подпомагане провеждането на 5-та национална конференция на хора с редки болести – 3000 лв.

 • Национална пациентска организация
  • Подпомагане провеждането на IV Национален конгрес на пациентските организации – 3165 лв.