Деклариране на спонсорство за 2016 г.

 

Списък на пациентските организации, подпомогнатиот Ново Нордиск през 2016 г.

 

 • Асоциация на хората с коагулопатии
  • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 2 480 лв
  • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 87 лв
  • Подкрепа за участие в WHF - World Congress– 5 654 лв
 • Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“
  • Подпомагане участието в DIAEURO 2016 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Подпомагане на активност Фестивал на здравето - София– 1 999 лв
  • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 2 133 лв
  • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 613 лв
  • Подпомагане провеждането Национална конференция за отбелязване на Световния ден за борба с диабета - 14 ноември – 2 760лв
 • Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“
  • Подпомагане провеждането на  Семинарен лагер за обучение – 2 000лв
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 2 400
  • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 4 100 лв
  • Подпомагане организирането на Коледна среща за деца с хемофилия – 1 000 лв.
 • Сдружение Национална пациентска организация
  • Подкрепа въвеждане на програма за е- протоколи- 5 000 лв
  • Подпомагане провеждането на здравно образователна информационна кампания за хората живеещи с диабет - 15 000 лв.

   

Деклариране на спонсорство за 2015 г.

 

Списък на пациентските организации, подпомогнати от Ново Нордиск през 2015 г.

 

 • Българска асоциация на хората с коагулопатии
  • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 4800лв
  • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 83 лв
  • Подкрепа за организиране на регионални срещи на БАХК – 5000 лв
 • Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“
  • Подпомагане участието в DIAEURO 2015 - гр. Клуж, Румъния 19-26.07.2015 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв
  • Подпомагане провеждането на среща по повод 25 години БАД – 3106 лв
 • Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
  • Подпомагане провеждането на обучителна програма в българските училища – 5000 лв
  • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10285 лв.
  • Подпомагане провеждането на 5 конференция на НАДМХД– 4300 лв.
  • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 1710 лв
  • Подпомагане на активности свързани с Великден – 660 лв
 • Пациентска организация „Диабет без страх“
  • Подпомагане осигуряване на мултимедиен проектор – 936 лв
 • РСНЦ "Диабетни грижи" гр. Бургас
  • Подпомагане провеждането на IV-та Конференция „Доброволци, пациенти и лекари – Обединени срещу диабета"– 3423 лв
 • Сдружение "Асоциация диабет" гр. Плевен
  • Подпомагане провеждането на Двудневен обучителен семинар за обмяна на опит на дружествата на Българска Асоциация „Диабет“ 16 – 17 юни 2015 г. - гр. Плевен – 950 лв
 • Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“
  • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв
 • Национално сдружение "За инсулинови помпи"
  • Подпомагане провеждането на Летен обучителен лагер за деца с диабет на лечение с инсулинови помпи 27-31 август 2015 г.  – 1000 лв
 • Национален алианс на хора с редки болести
  • Подкрепа за организиране на активности по повод 28 Февруари Световния ден за борба с редките болести– 3000лв
 • Национална пациентска организация
  • Подпомагане провеждането на V Национален конгрес на пациентските организации – 3637 лв.
 • СНЦ „ Общинско Диабетно Дружество Сливница“
  • Подпомагане провеждането на V-та Конференция „Синия кръг на надеждата” – 620 лв.
 • Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания
  • Подкрепа с Кампания "Електронни очи"- 1000 лв

 

Деклариране на спонсорство за 2014 г.

 
Списък на пациентските организации, подпомогнати от Ново Нордиск през 2014 г.  

Национална Асоциация на децата с диабет

 • Покриване на разходи за участие Подкрепа за участие в информационнни изложения ФУДТЕХ, ДЕНТО и ГАЛЕНИКА– 5500 лв
 • Подпомагане провеждането на Трета национална кампания за обучение на деца и млади хора с диабет Т1 и Т2 – 13300 лв.
 • Покриване на разходи за организиране на боядисване великденски яйца от деца с остри и хронични заболявания – 1500 лв
 • Подпомагане провеждането летен лагер с материали - престилки и чанти, глик.хемоглобин– 4916 лв

Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет

 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10760 лв.
 • Покриване на разходи за участие в шахматен турнир – 1041 лв
 • Подпомагане провеждането на 10 години юбилей на НАДД– 6000 лв.
 • Подпомагане провеждането среща по повод Световния ден за борба с диабета 14 ноември – 8230 лв

Сдружение „Българска Асоциация по Хемофилия“

 • Подпомагане провеждането на летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв
 • Подпомагане организацията на кампания „Ден на хемофилията“ 2014 – 2000 лв

 • РСНЦ "Диабетни грижи" гр. Бургас
  • Подпомагане провеждането на 3-та Конференция "Доброволци, пациенти и лекари- обединени срещу диабета"– 4740 лв

Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация Диабет“

 • Покриване на разходи за закупуване на инсулинова помпа – 8918 лв
 • Подкрепа за провеждане на годишна среща на дружествата членове на БАД и отбелязване на Световния ден за борба с диабета 14 ноември. – 3000 лв
 • Покриване на разходи за транспорт за участие във футболен турнир DIAEURO 2014 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация– 5000 лв

Сдружение пациентски организации " Заедно с теб "

 • Подпомагане провеждането на организирана дискусия на тема: "Тенденции в борбата със социално значимите заболявания. Профилактика и контрол"– 1500 лв

 • Асоциация на хората с коагулопатии
  • Хостинг на сайт и издаване на материали за обучение – 677 лв
  • Подкрепа за участие в Конгрес на Световната федерация по хемофилия – 8531 лв
  • Подпомагане провеждането на фитнес лагер за хора с хемофилия – 10000 лв.
  • Обучителни материали – 4000

 • Национален алианс на хора с редки болести
  • Подпомагане провеждането на 5-та национална конференция на хора с редки болести – 3000 лв.

 • Национална пациентска организация
  • Подпомагане провеждането на IV Национален конгрес на пациентските организации – 3165 лв.