Работа в "Ново Нордиск Фарма" България

Информация за свободни позиции

(0) За съжаление в момента няма свободни позиции. Въпреки това ние се интересуваме от Вашата кандидатура.

Ако искате Вашето СV да попадне в нашата база данни, можете да го изпратите на имейл: nnjobsbg@novonordisk.com

* Информиран съм, че „Ново Нордиск Фарма“ ЕАД със седалище гр. София и адрес на управление ул. „Златен рог“ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на Ново Нордиск Фарма“ ЕАД, за да може служител на компанията да се свърже с мен. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.