Нашата дейност в България

Ново Нордиск предлага продукти и лечение в следните 4 направления:

Диабет, Хемостазни нарушения, Затлъстяване и Хормонално-заместителна терапия. Долу ще откриете линк към четирите направления, където можете да се информирате за нашата дейност. За допълнителна информация отидете на novonordisk.com/patients

Имайте предвид, че по закон само здравни специалисти могат да ползват информацията. Ако желаете да получите пове че информация за продуктите ни, обърнете се към своя лекар.
 


Грижа за диабета

Мисията ни в Ново Нордиск е да променяме диабета - с подхода ни при разработването на терапии ....

Прочети още
 


Затлъстяване

Световната здравна органиизация (WHO) и професионалните организации приемат затлъстяването за глобално здравно предизвикателство, което изисква лечение...

Прочети още
 


Нарушения в растежа

Човешкият растежен хормон се използва за лечение на деца или възрастни, които не произвеждат необходимото количество растежен хормон....

Прочети още
 


Хормонално - заместителна терапия

По-голямата част от жените усещат менопаузата като период на страдание. Те се оплакват от симптомите на менопаузата....

Прочети още