Лечение с ултрадългодействащ базален аналогов инсулини

 

Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин осигурява нуждите Ви от инсулин между отделните хранения и през нощта. Освен това той регулира отделянето на глюкоза от черния дроб.

Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин се инжектира веднъж дневно и действа през целия ден и нощта. Той се освобождава във Вашия организъм бавно и равномерно, като по този начин помага за контрола на кръвната захар. Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин се инжектира подкожно и на мястото на инжектиране се образува депо от разтворими мултихексамери. От него инсулиновите молекули непрекъснато и бавно се абсорбират в кръвообращението и водят до равномерно и стабилно понижаване на кръвната захар. Така на практика продължителността на действие на ултрадългодействащия базален аналогов инсулин е повече от 42 часа.

Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин може да се инжектира по всяко време на деня, но за предпочитане е да се прави по едно и също време в отделните дни. При нужда е възможно инжектиране на ултрадългодействащия базален аналогов инсулин в различно време. Това е важно предимство, ако Ви се налага да пътувате или сте забравили да си инжектирате инсулина. Между отделните инжекции трябва да има най-малко 8- и не повече от 40-часов интервал, за да не се нарушава сигурността на вашето инсулиново лечение. Възможността на ултрадългодействащия базален аналогов инсулин да се инжектира в различно време не влошава ефективността му, не повлиява гликемичния контрол и не повишава риска от хипогликемии.

 

 

Винаги обсъждайте с Вашия ендокринолог възникналите подобни ситуации и нужди.

 

Започване на лечение с ултрадългодействащ базален аналогов инсулин

Ако не сте се лекували с инсулин до момента:

 • При захарен диабет тип 2 началната доза ултрадългодействащ базален аналогов инсулин е 10 единици.
 • При захарен диабет тип 1 ултрадългодействащият базален аналогов инсулин се използва веднъж дневно заедно с бързодействащ инсулин при храненията.
 • Нужно е нагласяване и коригиране на дозите до постигане на желаните нива на кръвната захар.

Пациентите трябва да знаят, че стабилно състояние на ултрадългодействащия базален аналогов инсулин се достига за 2-3 дни при еднократно дневно дозиране. Затова кръвната захар може да бъде леко повишена в първите дни след преминаване от друг базален инсулин. Препоръчва се внимателно проследяване на нивата на кръвната захар по време на преминаването и през следващите седмици.

Промяна на инсулиновата доза се прави веднъж седмично, като се взима под внимание средно аритметичната стойност от две предходни измервания на кръвната захар сутрин на гладно.

Както при всички останали инсулини, през седмиците след преминаване към лечение с ултрадългодействащ базален аналогов инсулин, трябва по-често да измервате кръвната си захар.

Ако сте се лекували с друг инсулин:

 • При захарен диабет тип 2, който до момента е лекуван с интермедиерен, базален, предварително смесен инсулин или базално-болусен режим, преминаването към ултрадългодействащ базален аналогов инсулин е в дозово съотношение едно към едно спрямо изходния базален инсулин. След това е нужно допълнително и индивидуално да се нагласят инсулиновите дози.
 • При захарен диабет тип 1 преминаването от друг базален инсулин става в дозово съотношение едно към едно.
 • Ако до момента сте се лекували с двукратна доза базален инсулин или гли-кираният ви хемоглобин (HbA1C) е под 8%, вашата доза ултрадългодействащ базален аналогов инсулин следва да се нагласи индивидуално.

След като сте се лекувал известно време с ултрадългодействащ базален аналогов инсулин може да е нужно допълнително коригиране на дозите. Възможно е да се наложи да промените и дозите на бързодействащия инсулин.

 

За Ваше улеснение спазвайте следните лесни правила:

 • Изберете най-удобното за Вас време за инжектиране на ултрадългодействащия базален аналогов инсулин през деня. Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин се инжектира веднъж дневно, независимо кога през денонощието, но по едно и също време през отделните дни.
 • Ултрадългодействащият базален аналогов инсулин се инжектира подкожно.
 • Всеки ден редувайте местата на инжектиране. Най-подходящи са предната част на бедрото и корема.
 • Ако сте забравили да си инжектирате ултрадългодействащия базален аналогов инсулин, може да поправите грешката си, като веднага аплицирате пропуснатата доза. Уверете се, че има минимум 8-часов интервал между отделните дози.
 • Не си поставяйте двойна доза.
 • Никога съзнателно не пропускайте доза.
 • Променяйте инсулиновата доза само след консултация с Вашия лекар.