Значение на добрия контрол на диабета

Доброто лечение на захарния диабет е необходимо, за да можете да водите нормален и пълноценен начин на живот, да се чувствате бодър и работоспособен и да се предпазите от развитието на усложнения. С течение на времето лошо контролираният диабет уврежда очите, бъбреците, сърцето, води до намалено кръвоснабдяване и чувствителност на краката.

Има три фактора, които са от значение за добрия контрол на диабета - така наречената гликемична триада.
 

 

Как се контролира захарния диабет?

Вашето лечение трябва да бъде съчетано с чест контрол на стойностите на кръвната захар, гликирания хемоглобин, нивото на мазнините в кръвта (мастния профил), телесното тегло и съпътстващите заболявания.

Измерването на стойностите на кръвната захар се осъществява в лаборатория или самостоятелно с глюкомер и тест-лентички в дома. Домашният самоконтрол е препоръчителен като най-реален и удобен, с който се цели поддържане на нормална кръвната захар през цялото денонощие. Желателно е и периодично измерване (веднъж на 3-4 месеца) на кръвната захар в лабораторни условия.

Измерването на кръвната захар Ви показва нивото ѝ в кръвта в момента.

То може да бъде еднократно или профилно – с измерване на няколко кръвно-захарни стойности през денонощието според нуждите, възможностите и желанието.

Кръвната захар сутрин на гладно е най-често измервания показател. Измерването се прави след най-малко 8-12 часа без прием на храна и течности с изключение на вода. Това обикновено е сутрешната кръвна захар преди закуска.

Важни са и стойностите ѝ преди хранене (преди обяд и вечеря). За повечето хора не трябва да надминават 6,5 ммол/л.

Кръвната захар 2 часа след нахранване е най-ранния алармиращ признак за развитието на захарен диабет. Нейните нива оказват влияние върху стойността на гликирания хемоглобин и повишават риска от сърдечно-съдови заболявания (високо кръвно налягане, инфаркт, инсулт). За повечето хора стойностите на кръвната захар 2 часа след нахранване не трябва да бъдат по-високи от 9,0 ммол/л.

Важно е и измерването на кръвната захар вечер преди лягане и през нощта между 02-04 ч. при съмнение за нощни хипогликемии, които често остават неразпознати.

Записвайте редовно измерените стойности на кръвната захар в дневника за самоконтрол. Това ще бъде от полза за Вас и лекуващия екип за по-точна преценка на състоянието Ви!

Гликираният хемоглобин (HbA1C) е важен показател за оценка качеството на лечението на захарния диабет и критерий за дългосрочния му контрол. Той отразява средната кръвна захар през последните 2-3 месеца. По стойностите на гликирания хемоглобин може да се прецени колко ефективно е сегашното Ви лечение.

Гликираният хемоглобин показва каква част от общия хемоглобин в червените кръвни клетки се е свързала с кръвната захар. Колкото по-дълго кръвната захар е била висока, толкова процентът на “озахарения” хемоглобин е по-висок. Спазването на строга диета няколко дни преди измерването на гликирания хемоглобин няма да промени реалните му стойности. Ако Вашето лечение е променено, ефектът върху стойностите на гликирания хемоглобин ще се прояви най-рано след 2-3 месеца.

За повечето пациенти целта е да постигнат и поддържат гликиран хемоглобин HbA1C<7%, за да се намали риска от усложнения.

Заедно с Вашия лекуващ лекар определете индивидуална цел за добър гликемичен контрол и ниво на гликирания хемоглобин (HbA1C) в зависимост от продължителността на диабета, наличните сърдечносъдови и други съпътстващи заболявания, както и усложненията на диабета.