Живот с инсулин

Структурирано измерване на кръвната захар

Познаването на Вашето инсулиново лечение е най-важната стъпка към правилния път за ефективен контрол на диабета. Трябва да знаете с какъв инсулин се лекувате и какво е неговото действие, за да можете сами да променяте неговата доза в зависимост от нивото на кръвната захар, храненето и физическата активност.

Преди да промените някоя от инсулиновите си дози, направете структурирано измерване на кръвната захар:

 • Измервайте кръвната си захар в три последователни дни.
 • Колко пъти през деня и кога ще измервате кръвната захар зависи от схемата на лечение и от препоръките на ендокринолога.
   

Например:

 • Два пъти през деня: сутрин на гладно и преди вечеря.
 • Четири пъти през деня: сутрин на гладно, два часа след обяд, преди вечеря и през нощта между 02:00 - 04:00 часа.
 • Осем пъти през деня: сутрин на гладно, два часа след закуска, преди обяд, два часа след обяд, преди вечеря, два часа след вечеря, преди сън и през нощта между 02:00 - 04:00 часа.

Внимателно запишете стойностите на кръвната си захар в съответните квадратчета на таблиците на Вашия дневник. Не забравяйте да записвате дозата инсулин и времето на поставянето й.
След това определете дали има повтаряща се закономерност:
висока или ниска кръвна захар по едно и също време и
през трите дни на структурираното измерване.
Проверете дали не сте направили грешка в диетата, в инжектираната доза инсулин, или сте имали необичайна физическа активност, или вирусна инфекция.
Инсулиновите дози се коригират само, когато има повтаряща се закономерност в отклоненията на кръвната захар.
 

Коригиране на инсулиновата доза

Ако сте установили закономерност (повтарящи се високи или ниски кръвни захари, по едно и също време и през трите дни) променете дозата инсулин, предшестваща инцидента, а не дозата на инсулина след него.

 • Винаги първо се променят инсулиновите дози, които причиняват появата на хипогликемии, т.е. инсулиновата доза преди нея.
 • Ако нямате хипогликемии, първата ви цел е сутрешната кръвната захар да е между 4,0 и 6,1 mmol/l. Нейното ниво зависи от вечерния инсулин.
 • Преди да коригирате дозата на вечерния инсулин се уверете, че не сте имали нощна хипогликемия, която води до висока сутрешна кръвна захар, така наречената реактивна хипергликемия. Измерете кръвната си захар преди лягане и между 02:00 - 04:00 часа. Ако при измерванията установите хипогликемии, дозата на вечерния инсулин трябва да се намали.

Това ще доведе до нормализиране на стойностите на кръвната захар сутрин на гладно.

 • Ако нямате нощна хипогликемия, коригирайте дозата на вечерния инсулин.
 • След нормализиране на кръвната захар на гладно трябва отново да направите структурирано измерване. Ако установите отново закономерно отклонение на кръвната захар в другите часове на деня, продължете да коригирате съответните инсулинови дози. Коригира се само една инсулинова доза, предшестваща отклоненията на кръвната захар, а не тази след тяхното установяване.
 • Инсулиновата доза може да се променя с 2 до 4 Е.
 • При кръвна захар над 18 - 20 mmol/l незабавно се обадете на лекуващия Ви лекар.