Какво представлява растежният хормон?

Растежният хормон се отделя от хипофизната жлеза, която се намира в основата на главния мозък. Растежният хормон се секретира през целия живот на индивида – той подпомага растежа на децата и играе важна роля в метаболизма, както в детската, така и в зрялата възраст. Растежният хормон се нарича също соматотропин или соматропин. Това са наименования с гръцки произход, които означават телесен растеж. Растежният хормон, използван за терапия, е напълно идентичен с естествено произвеждания в човека и затова се нарича човешки растежен хормон. Днес той се произвежда чрез рекомбинантна ДНК технология.

Растежният хормон е протеин. Ако се приема под формата на таблетки не е ефективен, защото се разрушава от ензимите в стомаха. Затова се използва единствено в инжекционна форма.

При здрави индивиди растежният хормон се секретира на тласъци през денонощието, най-вече през нощта. Затова, най-подходящото време за инжектирането на растежен хормон е преди лягане, за да се имитира кривата на нормална секреция.

Растежният хормон е препарат, който се изписва по лекарско назначение и лечението с него се започва едва след обстойно изследване от лекар-специалист, с познания върху терапията с растежен хормон (педиатър или ендокринолог). Ако настъпят странични реакции от лечението, трябва да се обърнете към Вашия лекар.