Хемостазни нарушения

Едновременно с разработваните в областта на диабета нови продукти и инжектиращи устройства, Ново Нордиск предлага иновативни продукти и в други терапевтични направления. Такъв продукт е рекомбинантен фактор VІІа - използва се за ефективно лечение на кръвоизливи при пациенти с инхибиторна хемофилия, тромбастения на Гланцман и пациенти с наследствен дефицит на фактор VІІ.