Женско здравеопазване

По-голямата част от жените усещат менопаузата като период на страдание. Те се оплакват от симптомите на менопаузата, като горещи вълни, нощно изпотяване, промени в настроението, мигрена, и сухота на влагалището. Друго, по-тежко последствие на дефицит на естрогени е остеопорозата.

Жените често се лекуват с хормонално-заместителна терапия (ХЗТ).
ХЗТ възстановява нивото на естрогените при жените в предменопауза, което води до облекчаване симптомите на менопаузата. ХЗТ обикновено съдържа комбинация от естроген и прогестоген. Естрогените се прилагат самостоятелно само когато матката на жената е отстранена. На жените, които все още имат матка, се препоръчва да приемат комбинация от двата хормона. При тези жени естрогените, приложени самостоятелно могат да стимулират растежа на лигавицата на матката и да увеличат канцерогенният риск. Прогестогените се противопоставят на това нежелано въздействие върху матката. Някои прогестини дори поддържат и засилват положителните ефекти на естрогена върху облекчаване на симптомите на менопаузата, както и върху костната минерална плътност.

Ново Нордиск има дългогодишен опит в областта на хормонално-заместителната терапия. При създаването на своите медикаменти компанията се ръководи от няколко основни принципа - висока ефективност при минимален риск, естествени естрогени, качество на живот.

Поради тази причина над един милион жени по света се довериха на Ново Нордиск и ползват хормонално - заместителна терапия.