Лечение

Има различни методи и форми на лечение и профилактика на проблемите, свързани с климактериума. Един от тях е хормонално-заместителната терапия. Това лечение все още не е така популярно в България, както в Западна Европа и Америка и много често българката се страхува да приема хормонални препарати.

Медикаментите за хорномално-заместителна терапия се делят на две основни групи: стандартни и нискодозирани. Стандартните продукти съдържат 2 mg естрадиол и в миналото бяха основно средство за лечение на климактеричния синдром. През 1998 г. Ново Нордиск представи на пазара първия нискодозиран медикамент за хормонално-заместителна терапия. Нискодозираните продукти съдържат два пъти по-малко количество хормони в сравнение със стандартните. Съответно рискът от нежелани лекарствени реакции при нискодозираните продукти е значително по-малък. Днес нискодозираната хормонално-заместителна терапия е средство на избор за лечение на патологично протичащия климактериум.
 

Какво представляват съвременните хормонални медикаменти?

Това са моно- или двукомпонентни препарати, съдържащи тези хормони, които вече липсват в женския организъм. Те са под формата на таблетки, които се приемат по определена схема.

Съвременното лечение на климактеричния синдром изисква индивидуален подход и използване на "минимална ефективна доза". Това означава, че лекарят трябва да прецени има ли нужда от хормонално-заместителна терапия; какви са ползите и рисковете от нея; какъв медикамент е подходящ във всеки конкретен случай. Като правило лечението започва с нискодозиран продукт ("минимална ефективна доза"). При 80% от пациентките нискодозираната терапия дава отличен резултат. При останалите 20% въпреки лечението симптомите не се повлияват. Тези пациентки временно трябва да преминат на по-висока хормонална доза, т.е. на медикамент от групата на стандартните.

Трябва да се знае, че не всички жени са подходящи за хормонално-заместителна терапия. Някои пациентки имат противопоказания за хормонално лечение поради прекаран тумор на матката, тежки чернодробни и съдови заболявания. Затова не трябва да се пристъпва към самолечение, а да се проведе консултация с компетентен по въпроса акушер-гинеколог. Абсолютно задължителни на фона на хормоналното лечение са редовните прегледи при мамолог — лекар, занимаващ се със заболявания на гърдата.

Желателно е успоредно с хормоналното лечение пациентката да води здравословен начин на живот. Диета, богата на калций и витамини, избягване на тютюнопушенето (само по себе си рисков фактор за преждевременна менопауза) и екстремна консумация на алкохол, поддържане на оптимален двигателен режим — дори спортуване при възможност, са допълнителните фактори, поддържащи тонуса на жените над 50-годишна възраст. Сексът в тази възраст не е нито срамен, нито нездравословен, а напротив — препоръчителен.

Климактеричният период е критичен в живота на жената. Запазването на оптимално качество на живот и гарантирането на добро здраве в напредналата възраст зависи от активността и културата на всяка пациентка.