Да лекуваме затлъстяването

Основната програма за трайно намаляване на тегло се състои от хранителна, физическа и поведенческа терапия.  В допълнение лекарствената терапия и хирургия могат да играят съществена роля.

Лечението на затлъстяването трябва да бъде индивидуално адаптирано и да бъде обсъдено с лекаря. За да извлечете максимална полза от разговора с лекаря, е важна добрата подготовка.

Ето някои примери за възможни въпроси, които можете да зададете при консултация с лекар: 

·        Защо мога да отслабна, но ми е трудно да поддържам намаленото тегло?

·        Какви фактори играят роля в контрола на теглото ми? 

·        На кои фактори мога да повлияя и кои не?

·        Моето сегашно тегло е изложено на риск от други здравословни проблеми и заболявания? Какви съпътстващи заболявания са възможни?

·         Какви възможности за лечение с упражнения, хранене, медикаменти и операция има за постигане на трайна загуба на тегло?

·        Кои мерки за отслабване са най-подходящи в моя индивидуален случай?

Вашият лекар също ще задава въпроси относно предишната ви история на теглото и медицинската история и ще ви помоли да опишете текущите си хранителни навици и физически активности. По този начин той получава необходимите знания и може да ви посъветва по най-добрия възможен начин.


Основна терапия - намаляване на теглото чрез промяна в начина на живот

Лечението на затлъстяването се основава на три стълба: хранителна, упражнения и поведенческа терапия. Всяко лечение при затлъстяване трябва да съдържа тези компоненти.

С хранителната терапия съответният човек получава подробни съвети и индивидуални хранителни препоръки. По принцип загубата на тегло трябва да бъде насочена към постоянно променящи се диети и диети с дългосрочен енергиен дефицит.

Редовните упражнения поддържат дългосрочна стабилизация на теглото след отслабване. В допълнение, увеличеното количество упражнения оказва положително влияние върху работата и качеството на живот.   

При поведенческата терапия се разработват индивидуални мерки, които помагат за поддържане на промененото хранително поведение и повишена физическа активност в дългосрочен план. Освен това трябва да се подобрят личните умения за справяне.

Лекарствена терапия - когато основната терапия сама по себе си не е успешна

Ако хората със затлъстяване не са в състояние да загубят достатъчно телесно тегло само чрез основни мерки, лекарствената терапия може да се счита за добавка към диета с намалени калории и повишена физическа активност.

Лекарствената терапия може да се използва при пациенти с ИТМ ≥ 30 кг / м2 или с ИТМ ≥ 27 кг / м2 и допълнителни и съпътстващи заболявания. 


Намаляване на теглото чрез операция
  - ако основната терапия не работи или ИТМ вече е 40 кг / м 2 или повече

Ако хората със затлъстяване не достигнат целта на терапията с основната терапия или ако вече са с ИТМ от ≥ 40 кг / м2 , може да се помисли и за бариатрична интервенция. Бариатричната хирургия трябва да се извършва от опитни хирурзи в сертифицирани и специализирани клиники.

Хирургичните мерки обикновено водят до значително намаляване на теглото и до подобряване на съпътстващи и вторични заболявания като диабет тип 2. След тази интервенция е необходимо продължително мониториране.

Следователно подробните съвети преди операцията са от изключително значение.

3