Да помислим отново за затлъстяването

Световната здравна организация (WHO) и професионалните организации приемат затлъстяването за глобално здравно предизвикателство, което изисква модел на лечение като на хронично заболяване. 1-4

 

4
5

Референции: тук