Оливия Ева е записана в програмата ни "Changing diabetes®" при деца, Кот д'Ивоар

За нас

Побеждаваме диабета

Да побеждаваме диабета е основната ни социална отговорност

Оливия Ева е записана в програмата ни "Changing diabetes®" при деца, Кот д'Ивоар

Побеждаваме диабета

Стратегията ни за социална отговорност въвежда нови дългосрочни амбиции в три области от решаващо значение за подобряване на индивидуалното и общественото здраве:

  • Ограничаване на разпространението на захарен диабет тип 2 и затлъстяване.
  • Осигуряване на достъпни медицински грижи за нуждаещите се пациенти във всяка страна.
  • Стимулиране на иновациите за подобряване на качеството на живот.

Днес един на всеки 11 души по света има диабет, цифра която се очаква да достигне до един на всеки девет до 2045 г., ако не се предприемат действия.

Диабетът представлява голямо бреме върху здравните системи и ние сме ангажирани да си сътрудничим със здравните органи и с други партньори в страните, в които работим, за да осигурим лечение и превенция.

Първите стъпки в нашата стратегия за борба с диабета

Всяка стъпка може да промени живота ни

Никое дете не трябва да умира от захарен диабет тип 1

Разширяваме програмата си "Changing diabetes®" за деца, за да достигнем до 100 000 деца до 2030 г. Нашата програма вече е помогнала на повече от 25 000 деца със захарен диабет тип 1 да получат достъп до медицински грижи и животоспасяващи лекарства в условия с ниски ресурси.

Достъпен човешки инсулин в страни с нисък и среден доход

Намаляваме цената на човешкия инсулин от 4 USD на 3 USD на флакон в 76 страни с нисък и среден доход. Това е жизненоважно за постигането на нашия ангажимент за  разширяване на достъпа до евтин инсулин, за да достигнем до най-уязвимите хора.

По-добра грижа за уязвимото население

Продължаваме програмата си "Партньорство за промяна" с Международния комитет на Червения кръст и Датския червен кръст до 2023 г. и ги подкрепяме с дарение от 15 милиона DKK. Чрез нашите съвместни усилия програмата помага на най-уязвимите групи пациенти по време на хуманитарни кризи.

Нашите усилия да победим диабета

Превенция на захарен диабет тип 2 в градовете

Превенция на захарен диабет тип 2 в градовете

Тъй като почти две трети от всички хора със захарен диабет живеят в градските райони, градовете са важна точка за справяне с проблема. Ние си сътрудничим с над 25 града за справяне с разпространението на захарен диабет тип 2 в градските райони.

Децата и една жена в Бангалор, Индия, седнаха.

Осигуряване на грижи за деца със захарен диабет тип 1

Нашата програма "Changing diabetes®" при деца осигурява грижи и животоспасяващ инсулин за деца със захарен диабет тип 1 в страните с нисък и среден доход. Работейки съвместно с партньорски организации, сме основали 208 клиники в 14 страни.

Стълби в жп гарата

Работа в партньорство с УНИЦЕФ

В световен мащаб 40 милиона деца на възраст под пет години са с наднормено тегло, което излага много млади хора на риск от ранно развитие на захарен диабет тип 2. Заедно с УНИЦЕФ работим за превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването при децата и подпомагаме активности, които допринасят за това.