Настоящето Уведомление за обработка на лични данни е предназначено за:

  • медицинските специалисти, с които създаваме или поддържаме професионални отношения.

„Ново Нордиск Фарма“ ЕАД е задължено по закон да защитава Вашите лични данни. Настоящото Уведомление разяснява начина, по който обработваме (напр. събираме, използваме, съхраняваме и споделяме) Вашите лични данни. Ще обработваме всички Ваши лични данни в съответствие с това Уведомление и приложимото право.

За допълнителна информация, моля посетете този линк: