Целта на уебстраницата на Ново Нордиск е да Ви запознае с дейността на фирмата и да Ви снабди с необходимата информация и знания. По-долу са посочени условията за използване, които са валидни за всякакъв достъп до страницата и нейното съдържание и които е възможно да претърпят промени.

Съдържанието на уебстраницата на Ново Нордиск има само информационно предназначение. То няма консултативна насоченост и не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област. В частност, нищо от съдържанието на тази уебстраница не представлява покана или предложение да се купуват или продават акции на Ново Нордиск.

Страницата предоставя също така подбрана информация за някои заболявания и тяхното лечение. Тази информация не бива да се възприема като съвет за начина на лечение на дадено заболяване. Тази информация не замества препоръките на здравните специалисти. Ако смятате, че имате здравословни проблеми, трябва да се консултирате със семейния си лекар или друг квалифициран медицински специалист.

Информацията на тази страница се доставя такава, каквато е и Ново Нордиск не дава нито преки, нито предполагаеми гаранции, в това число и не само в рамките на предполагаемите търговски гаранции, гаранции за съответствието й на определена цел или за ненарушение на авторското право. Ново Нордиск не прави реклама и не дава никакви гаранции относно изчерпателността, точността, своевременността, достъпността, функционалността и съответствието на информацията на действащите закони. Използвайки тази уебстраница приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията или несъответствието й на вашите нужди или изисквания.
 

Ново Нордиск не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница, или вследствие предоверяването на доставената в нея информация. Ново Нордиск отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди. Тази уговорка се отнася и до повреди или вируси, които могат да се появят в компютърната конфигурация.

Връзките с други уебстраници от интернет се предоставят за улеснение. Ново Нордиск не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.
 

Ново Нордиск си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да променя, видоизменя, заменя или изтрива съдържанието на тази страница, или да ограничи достъпа до нея, както и да я спре.

Съдържанието на тази уебстраница е собственост на Ново Нордиск и е защитено от законите за авторското право. Използваните в тази страница търговски марки и наименования, служебни марки, фирмени знаци и продукти са защитени в световен мащаб и не могат да се използват без предварителното писмено съгласие на Ново Нордиск. Можете да снемате съдържанието на тази уебстраница, но само за лична и некомерсиална употреба. Не се разрешава видоизменяне и размножаване на съдържанието. Също така, съдържанието не може да се копира или използва по какъвто и да е друг начин.

Използването в уебстраницата на въпроси, коментари, предложения или каквито и да е други способи за комуникация, съдържащи идеи, открития, концепции, техники или ноу-хау, които насочвате по електронен или друг път към тази страница или респективно към Ново Нордиск, се извършва явно и те съставляват собственост на Ново Нордиск, които Ново Нордиск може да използва без ограничение, както намери за добре и с всякаква цел, включително за разработка, производство и/или промоция на стоки и услуги.

Използването и достъпът до тази уебстраница и нейното съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Дания.

Лекарствените продукти на Ново Нордиск са по лекарско предписание и за това компанията стриктно следва свързаните с това регулаторни изисквания. В този смисъл, представителите на медии следва да са информирани, че промоцията на лекарствените продукти на компанията пред широка публика е забранена. Проявявайки уважение към свободата на словото, в Ново Нордиск се придържаме напълно към законово вменените ни задължения относно промоцията на медикаменти по лекарско предписание.