Вие винаги можете да се свържете с „Ново Нордиск Фарма“ ЕАД или Длъжностното по защита на данните на Ново Нордиск на е-мейл: GDPR-NNBG@novonordisk.com с въпроси или опасения относно начина, по който обработваме вашите лични данни.

Настоящата Декларация за поверителност описва практиките на Ново Нордиск във връзка с цялата информация, която се събира чрез нашата он лайн системата за набиране на персонал във връзка с вашето кариерно развитие и кандидатстване за работа в Ново Нордиск А/С или в някое от дружествата от Групата на Ново Нордиск.

Повече информация ще намерите на този линк.