Авторско право

Съдържанието на този сайт е собственост на Ново Нордиск А/Ес и е защитено със Закона за авторските права. Вие може да сваляте съдържание единствено за лична употреба с нетърговски цели. Забранява се модификация (видоизменянето) и репродукцията на съдържанието. Също така съдържанието не може да се копира и използва по какъвто и да е начин. Търговските марки, служебните марки, търговските наименования и продуктите, посочени в този сайт, са защитени в целия свят и по никакъв начин не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Ново Нордиск А/Ес.