Как да съобщите за оплакване или нежелана реакция

Ако Вие или лицето, от чието име подавате съобщението, имате сериозна нежелана реакция, трябва да се обърнете към лекаря си или към друг медицински специалист, преди да съобщите за нея. Подадената от Вас информация за оплаквания и нежелани реакции е важна обратна връзка за нашите продукти. Ако сте получили нежелана реакция или имате оплакване от продукт на Ново Нордиск, Ви препоръчваме да съобщите за това и на Ново Нордиск.

Свържете се с Ново Нордиск

За да съобщите директно на Ново Нордиск:

Изпратете имейл на адрес: safety_bg@novonordisk.com
или се обадете:тел.: 02/ 962 74 71 или

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ПО ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

 • Гергана Стоичкова: 0888 352 442 
 • Тодорка Атанасова: 0887 790 213
 • Радослава Сомлева: 0888 933 005

Защо да съобщавате на Ново Нордиск за оплаквания и нежелани реакции?

Въпреки че преди да получат разрешение за употреба нашите продукти преминават подробни изследвания в поредица от клинични изпитвания, ние не можем да научим всичко за нежеланите реакции, които могат да предизвикат, докато не бъдат използвани от много хора в продължителен период от време.

Компанията Ново Нордиск непрекъснато следи за безопасността на всички свои продукти. Когато съобщавате за оплаквания и нежелани реакции, Вие ни давате ценна обратна връзка, с помощта на която ние можем да предприемаме необходимите действия и да подобряваме указанията за употреба на нашите продукти.

Каква информация трябва да предоставите

Когато съобщавате за оплаквания или нежелани реакции, по възможност посочете следната информация:


Данни за продукта

 • Наименование на продукта (търговско наименование)?
 • За лечението на какво заболяване се използва продуктът?
 • Как приемате продукта (дозировка, честота на прием)?
 • Какъв е партидният номер на продукта?
 • Ако оплакването е за дефект в продукта: коя част и функция на продукта са засегнати? Как е възникнал дефектът? Разполагате ли с мостра от продукта?

Данни за нежеланата реакция

 • Описание на подозираната нежелана реакция, включително дали сте се възстановили от нея
 • Кога възникна нежеланата реакция?
 • Имате ли други заболявания?


Данни за пациента

 • Пол
 • Възраст, дата на раждане или възрастова група (например дете, подрастващ, възрастен, в старческа възраст)
 • Държава


Данни за съобщителя

 • Имена

Данни за контакт

Защита на данните

Моля, обърнете внимание, че Ново Нордиск регистрира информация относно докладваните оплаквания и нежелани реакции във връзка с продуктите на компанията за целите на безопасността на пациентите и съобразно разпоредбите на приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат въведени и съхранявани за постоянно в глобалната база данни за безопасност на продуктите на Ново Нордиск и ще бъдат третирани като поверителни. Ние сме задължени да докладваме на компетентните здравни власти информацията за постъпили оплаквания и нежелани реакции във връзка с продуктите в съответствие с приложимото законодателство.

За да се запознаете с пълната информация относно начина, по който обработваме лични данни в Ново Нордиск, може да посетите интернет страницата на компанията на http://www.novonordisk.bg/ или да се свържете с отговорника по защита на личните данни в Ново Нордиск Фарма ЕАД на GDPR-NNBG@novonordisk.com

Можете да прочете повече за това, как обработваме личните ви данни, в Уведомлението за обработване на лични данни, получени във връзка с информацията за безопасност на продуктите.