За да съобщите директно на Ново Нордиск:

Изпратете имейл на адрес: safety_bg@novonordisk.com
или се обадете:тел.: 02/ 962 74 71 или

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

 • Ирина Низамова: 0888 843 335
 • Радослава Сомлева: 0888 933 005

Защо да съобщавате на Ново Нордиск за оплаквания и нежелани реакции?

Въпреки че преди да получат разрешение за употреба нашите продукти преминават подробни изследвания в поредица от клинични изпитвания, ние не можем да научим всичко за нежеланите реакции, които могат да предизвикат, докато не бъдат използвани от много хора в продължителен период от време.

Компанията Ново Нордиск непрекъснато следи за безопасността на всички свои продукти. Когато съобщавате за оплаквания и нежелани реакции, Вие ни давате ценна обратна връзка, с помощта на която ние можем да предприемаме необходимите действия и да подобряваме указанията за употреба на нашите продукти.

Каква информация трябва да предоставите

Когато съобщавате за оплаквания или нежелани реакции, по възможност посочете следната информация:


Данни за продукта

 • Наименование на продукта (търговско наименование)?
 • За лечението на какво заболяване се използва продуктът?
 • Как приемате продукта (дозировка, честота на прием)?
 • Какъв е партидният номер на продукта?
 • Ако оплакването е за дефект в продукта: коя част и функция на продукта са засегнати? Как е възникнал дефектът? Разполагате ли с мостра от продукта?

Данни за нежеланата реакция

 • Описание на подозираната нежелана реакция, включително дали сте се възстановили от нея
 • Кога възникна нежеланата реакция?
 • Имате ли други заболявания?


Данни за пациента

 • Пол
 • Възраст, дата на раждане или възрастова група (например дете, подрастващ, възрастен, в старческа възраст)
 • Държава


Данни за съобщителя

 • Имена

Данни за контакт

Моля, обърнете внимание, че Ново Нордиск регистрира информация относно докладваните оплаквания и нежелани реакции във връзка с продуктите на компанията за целите на безопасността на пациентите и съобразно разпоредбите на приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат въведени и съхранявани за постоянно в глобалната база данни за безопасност на продуктите на Ново Нордиск и ще бъдат третирани като поверителни. Ние сме задължени да докладваме на компетентните здравни власти информацията за постъпили оплаквания и нежелани реакции във връзка с продуктите в съответствие с приложимото законодателство.

За да се запознаете с пълната информация относно начина, по който обработваме лични данни в Ново Нордиск, може да посетите интернет страницата на компанията на http://www.novonordisk.bg/ или да се свържете с отговорника по защита на личните данни в Ново Нордиск Фарма ЕАД на GDPR-NNBG@novonordisk.com

Можете да прочете повече за това, как обработваме личните ви данни, в Уведомлението за обработване на лични данни, получени във връзка с информацията за безопасност на продуктите.