• Подкрепа за участие в EDPAS-19 – 2 400 лв
 • 8-ма годишна среща „Бъдещето на общинското здравеопазване в България“ – 3 000 лв

 • Активности за 17/04 Ден на Хемофилията- флаери,постери, фото и видео материали – 2 500 лв
 • лагер за деца 7-16 години 20.07-01.08.2019 – 5 000 лв
 • лагер за деца до 7 години 21.06-23.06.2020 – 2 500 лв
 • годишни срещи – 4 500 лв

 • Активности за 28/02 Ден на редките болести - информационни материали – 3 000 лв

 • Дни на отворените врати - Диабетът – един различен поглед – 3 000 лв
 • Организиране на летен лагер за деца с диабет – 3 442 лв
 • 15 години НАДД – 6 000 лв
 • отбелязване на 14.11. в Пловдив – 6 660 лв

 • Конференция живот с диабет-II -  2000 лв

 • Клипове – 1 750 лв

 • летен лагер - настаняване и организация – 1 000 лв
 • подпомагане на провеждането на Четвърта национална среща по иновативно лечение на диабета, 30-31 март 2019, гр. Банкя - 1200 (хиляда и двеста) лв.

 • Закупуване на видеозвукозаписна апаратура и правене на клип за здравословното хранене – 1 090 лв

 • подпомагане на провеждането на конференцията  „Диабетът – медицински и социален  проблем” – 4 530 лв

 • подпомагане на участието на представител на Сдружение за развитие на българското здравеопазване в работата на School Nurses Initiative Conference, 22-26 юли 2019, гр. Стокхолм - 1042 лв

 • подпомагане на провеждането на обучителен семинар за 61 човека от три диабетни сдружения - 701,50 лв 

 • Подкрепа за организиране на годишни срещи– 1,000 лв
 • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 2,000 лв
 • Подпомагане провеждането на два летни лагера за деца с хемофилия – 7,000 лв

 • Подпомагане за оборудване на зала за обучение – 800 лв

 • Подпомагане  провеждането на VIII Национална конференция на деца и младите хора с диабет – 4,600 лв
 • Организиране и провеждане на активности по повод 14-то ноември Световния ден за борба с диабета– 10 000 лв
 • Подпомагане провеждането на летен лагер за деца с диабет – 3,556 лв
 • Подкрепа на дете с диабет за участие в Европейско първенство по таекуандо 23-29.04.2018 – 1,810лв
 • Подкрепа на дете с диабет за участие в турнири по шахмат – 800 лв
 • Подпомагане  за печат на обучителни материали- 1,600лв

 • Ко-финансиране на Годишния VII -ти Конгрес на НПО – 3,100 лв.
 • Подпомагане провеждането на комуницационна кампания - IDF survey Taking Diabetes to Hear / Захарният диабет присърце- 1,500 лв
 • Подпомагане посещение на European Diabetes Patient Advocacy Summit – 1,200 лв

 • Подпомагане за лечение – 5,000  лв

 • Национален форум по повод Световния ден за борба с диабета– 3,000 лв

 • Pазработване, поддържане и популяризиране на уеб сайт, който ще регистрира сигнали от пациенти и аптеки за липсващи лекарства от българския пазар – 3,000 лв.

 • Подкрепа за организиране на годишни срещи в София, Пловдив, Варна – 1 000 лв

 • Подпомагане Национална среща по иновативно лечение на диабета – 2 000 лв

 • Провеждане на обучителни сесии на тема диабет в училища в страната –  3 000 лв
 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 2 864 лв
 • Подпомагане Национална конференция по повод Световния ден за борба с диабета – 4 000 лв

 • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 1 000
 • Подпомагане провеждането на два летни лагера за деца с хемофилия – 7 000 лв

 • Ко-финансиране в подкрепа на Годишния VI -ти Конгрес на НПО – 1 000 лв.
 • Върната неусвоена сума по договор за дарение от 2016 за подкрепа въвеждане на програма за е – протоколи - 5 000 лв

 • Подпомагане обучителен семинар / работна среща – 563,99лв

 • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 2 480 лв
 • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 87 лв
 • Подкрепа за участие в WHF - World Congress– 5 654 лв

 • Подпомагане участието в DIAEURO 2016 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв

 • Подпомагане на активност Фестивал на здравето - София– 1 999 лв
 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 2 133 лв
 • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 613 лв
 • Подпомагане провеждането Национална конференция за отбелязване на Световния ден за борба с диабета - 14 ноември – 2 760лв

 • Подпомагане провеждането на  Семинарен лагер за обучение – 2 000лв
 • Подкрепа за организиране на активности по повод 17 Април - Световен ден на хемофилията – 2 400
 • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 4 100 лв
 • Подпомагане организирането на Коледна среща за деца с хемофилия – 1 000 лв.

 • Подкрепа въвеждане на програма за е- протоколи- 5 000 лв
 • Подпомагане провеждането на здравно образователна информационна кампания за хората живеещи с диабет - 15 000 лв.

 • Подкрепа за организиране на срещи по повод 17 Април Световния ден за борба с хемофилията  – 4800лв
 • Подпомагане за поддръжка на хостинг на уебсайт на БАХК – 83 лв
 • Подкрепа за организиране на регионални срещи на БАХК – 5000 лв

 • Подпомагане участието в DIAEURO 2015 - гр. Клуж, Румъния 19-26.07.2015 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация – 4000 лв
 • Подпомагане провеждането на среща по повод 25 години БАД – 3106 лв

 • Подпомагане провеждането на обучителна програма в българските училища – 5000 лв
 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10285 лв.
 • Подпомагане провеждането на 5 конференция на НАДМХД– 4300 лв.
 • Подпомагане за участие в шахматен турнир – 1710 лв
 • Подпомагане на активности свързани с Великден – 660 лв

 • Подпомагане осигуряване на мултимедиен проектор – 936 лв

 • Подпомагане провеждането на IV-та Конференция „Доброволци, пациенти и лекари – Обединени срещу диабета"– 3423 лв

 • Подпомагане провеждането на Двудневен обучителен семинар за обмяна на опит на дружествата на Българска Асоциация „Диабет“ 16 – 17 юни 2015 г. - гр. Плевен – 950 лв

 • Подпомагане провеждането на  летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв

 • Подпомагане провеждането на Летен обучителен лагер за деца с диабет на лечение с инсулинови помпи 27-31 август 2015 г.  – 1000 лв

 • Подкрепа за организиране на активности по повод 28 Февруари Световния ден за борба с редките болести– 3000лв

 • Подпомагане провеждането на V Национален конгрес на пациентските организации – 3637 лв.

 • Подпомагане провеждането на V-та Конференция „Синия кръг на надеждата” – 620 лв.

 • Подкрепа с Кампания "Електронни очи"- 1000 лв

 • Покриване на разходи за участие Подкрепа за участие в информационнни изложения ФУДТЕХ, ДЕНТО и ГАЛЕНИКА– 5500 лв
 • Подпомагане провеждането на Трета национална кампания за обучение на деца и млади хора с диабет Т1 и Т2 – 13300 лв.
 • Покриване на разходи за организиране на боядисване великденски яйца от деца с остри и хронични заболявания – 1500 лв
 • Подпомагане провеждането летен лагер с материали - престилки и чанти, глик.хемоглобин– 4916 лв

 • Подпомагане провеждането на обучителен летен лагер за децата и младите хора с диабет – 10760 лв.
 • Покриване на разходи за участие в шахматен турнир – 1041 лв
 • Подпомагане провеждането на 10 години юбилей на НАДД– 6000 лв.
 • Подпомагане провеждането среща по повод Световния ден за борба с диабета 14 ноември – 8230 лв

 • Подпомагане провеждането на летен лагер за деца с хемофилия – 5000 лв
 • Подпомагане организацията на кампания „Ден на хемофилията“ 2014 – 2000 лв

 • РСНЦ "Диабетни грижи" гр. Бургас
  • Подпомагане провеждането на 3-та Конференция "Доброволци, пациенти и лекари- обединени срещу диабета"– 4740 лв

 • Покриване на разходи за закупуване на инсулинова помпа – 8918 лв
 • Подкрепа за провеждане на годишна среща на дружествата членове на БАД и отбелязване на Световния ден за борба с диабета 14 ноември. – 3000 лв
 • Покриване на разходи за транспорт за участие във футболен турнир DIAEURO 2014 под патронажа на Унгарската диабетна асоциация и Международната диабетна асоциация– 5000 лв

 • Подпомагане провеждането на организирана дискусия на тема: "Тенденции в борбата със социално значимите заболявания. Профилактика и контрол"– 1500 лв

 • Асоциация на хората с коагулопатии
  • Хостинг на сайт и издаване на материали за обучение – 677 лв
  • Подкрепа за участие в Конгрес на Световната федерация по хемофилия – 8531 лв
  • Подпомагане провеждането на фитнес лагер за хора с хемофилия – 10000 лв.
  • Обучителни материали – 4000

 • Национален алианс на хора с редки болести
  • Подпомагане провеждането на 5-та национална конференция на хора с редки болести – 3000 лв.

 • Национална пациентска организация
  • Подпомагане провеждането на IV Национален конгрес на пациентските организации – 3165 лв.