Горещата линия за съответствие е собственост и се наблюдава от Одитния комитет,   който е част от Съветът на директорите на"Ново Нордиск".

Ако сте служител на Ново Нордиск, вие се насърчавате да да се повиши загрижеността чрез местно управление, местен правен или човешки Ако това не е опция, можете да използвате опциите, посочени по-долу.

Въпроси, свързани с бизнес етиката, счетоводните въпроси и измамите, Novo нордиск уей, потенциални нарушения на личните данни, качество или правни рискове и/или други сериозни рискове за новото Nordisk трябва да се докладва на горещата линия за съответствие. Можете да намерите които се отнасят до докладването по-долу.

Моля, обърнете внимание, че горещата линия за съответствие не трябва да се докладване на жалби на клиенти, странични ефекти или продукти. Моля, използвайте връзките в лявото меню за докладване на такива притеснения.

  • Нарушение или нарушаване на политиките за бизнес етика и стандарти от Ново Нордиск или трети страни, представляващи Ново - Не, нордиск.

Примерите включват дейности, които дават или получават неправомерни търговски и маркетингови дейности, нето на проби от продукта, неправилното взаимоотношения с клиенти или трети страни и неадектните взаимодействия на пациента.

  • Сериозно нарушение на Ново Нордиск поведение или поведение.

Примерите включват сериозни отношение на служител, по-широко управление на опасения за ответни грижи.

  • Опасения относно съмнителни счетоводни, контрол, одит и финансово отчитане или умишлени неоснователно да се получават неупълномощени облаги, като или услуги.

Примерите включват финансови отчети, недостатъци в вътрешния контрол, злоупотреба с активи или кражба на NN.

  • Опасения за качеството, които оказват въздействие върху продуктите или свързаните с GxP процеси, които не са разгледани в редовното система за управление на кризи.
  • Потенциално нарушение на сигурността на личните данни. Всички или случаен достъп, разкриване, унищожаване, или промяна на лични данни без разрешение.
  • Значителни нарушения, свързани с антитръстовите правила или саботаж и нарушения на сигурността на информацията.

Възможно е да се докладва за загриженост на горещата линия за съответствие, като телефон или онлайн.

Горещата линия за съответствие се управлява от трета страна и може да избере да бъде анонимен. Ние обаче насърчаваме всички да се идентифицират, за да можем по-добре да разследваме поддържа контакт с докладващия по време на разследване.

За допълнителни указания и съответните телефонни номера, моля, отидете на Портал за докладване на спазването на изискванията

Възможно е да изберете между няколко езика в горния десен ъгъл ъгъл, когато отваряте връзката. Когато съобщавате за случая по телефона, моля, очаквате умерено време за изчакване, преди агентът да е на разположение да обаждането ви.

Гореща линия за съответствие портал за докладване

Портал за отчитане на съответствието с изискванията на Hotline – Иран (Моля, използвайте този линк, ако се намирате в Иран)

Когато подадете сигнал за случай по телефона или онлайн, ще получите номер на случай и да бъде помолен да създадете свързана парола.

С тази информация можете да проверите състоянието на вашия случай, да видите дали има въпроси към вашия доклад и да предоставите допълнителна информация.

Ние не търпим дискриминация или ответни мерки срещу лица, които да направи добросъвестно доклад или да участва в разследване. Ако се считат, че сте били отхвърлени за докладване или участвате в разследване, трябва незабавно да се свържете с гореща линия за съответствие. Всички тези доклади ще бъдат разследвани поверително.

Горещата линия за съответствие е базирана в Копенхаген, Дания. Това е ограниченията на Датския и Европейския съюз, свързани с изготвянето на такива доклади.