Настоящото известие обяснява как обработваме (напр. събиране, използване, споделяне) вашите лични данни, когато се свържете с нас чрез формата за контакт на контакт с нас. Ние ще обработваме всички лични данни за Вас в съответствие с уведомление и с приложимото право.

Фирмата, отговорна за обработването на вашите лични данни, е:

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Дания
Компания Номер: 24256790
Имейл: Пишете ни Тук
Тел: +45 4444 8888


Винаги можете да се свържете с Ново на данни на privacy@novonordisk.com с въпроси или притеснения относно начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Не сте длъжни да ни предоставяте вашите лични данни. Ако го направите, не желаете Ново Нордиск да използва Вашите лични данни, ние няма да можем да да отговорим на вашето искане.

 • Информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес)
 • Данни за вашето здраве

По закон имаме право да обработваме вашите лични данни, ако:

 • сте дали съгласието си да обработваме вашите лични данни. Във формуляра за връзка с нас трябва да приемете това уведомление, за да можете да подадете искането си.
 • Обработването може да бъде необходимо за спазването на законово задължение в зависимост от вида на данните, които предоставяте

 • Публични органи
 • Доставчици или доставчици, които подпомагат нашата компания (напр. обслужване на клиенти, консултанти, доставчици на ИТ услуги, финансови институции, адвокатски кантори)

Нивото на защита на данните в някои държави извън ЕИП не съответства на нивото на защита на личните данни, което понастоящем се прилага и прилага в еип.

Затова използваме следните предпазни мерки, както се изисква от закона, за да защитим Вашите лични данни в случай на такова предаване:

 • Трансферът е на ново нордиск, обхванат от обвързващите корпоративни правила на Ново Нордиск, на разположение тук.
 • Комисията счита, че държавите на местоназначение имат адекватно ниво на защита на личните данни
 • Ние сме въвели стандартни договорни клаузи за прехвърляне на лични данни към трети страни. Можете да получите копие от Клаузите, като се свържете с нас, както е описано в горната част на тази страница;
 • Рамката на Щита за личните данни в областта на личните данни между ЕС и САЩ за трансфер на сертифицирани от Щита за личните данни и базираните в САЩ дружества и организации. Повече информация и списък на сертифицираните от Щита за личните данни компании и организации можете да намерите на https://www.privacyshield.gov/welcome

 • Можете да получите общ преглед на личните данни, които имаме за Вас
 • Можете да получите копие от личните си данни в структуриран, често използван и присподчитаем формат
 • Можете да получите актуализация или корекция на личните си данни
 • Можете да изтриете или унищожите личните си данни
 • Можете да ни накарате да спрем или ограничим обработването на вашите лични данни
 • Ако сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни (вж. Раздел 5), можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето ви няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си
 • Можете да подадете жалба относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, до Орган за защита на данните.

Съгласно приложимото законодателство, тези права може да са ограничени в зависимост от конкретните обстоятелства на дейността по обработване. Свържете се с нас, ако имате въпроси или искания, свързани с тези права.