Информация за шаблона - Изтрийте това преди публикуване!:

 • Тази страница за поверителност е необходима за банера на GDPR.
 • Добавете текста на текущата страница с правила за локалните към този шаблон.

Понякога и понякога ви молим за информация, която понякога може да бъде лично разпознаваема и частна. В резултат на това събраната от нас информация може да бъде разделена на две основни категории:

 • а) Обобщени статистически данни за посетителите
 • б) Лична информация, която може да бъде идентифицирана

Не свързваме обобщени статистически данни за посетителите с лична информация.


Статистика на обобщените посетители

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме обща информация за вашия компютър и неговото местоположение, както и за уебсайта, от който сте дошли, ако е приложимо. Тази информация не може да се използва за идентифициране на вас като физическо лице. Тази информация се използва само в обобщена форма, за да ни информира откъде идват посетителите ни, какво гледат и действат, и къде се изразходва най-много време.

Данни, които събираме:

 • Поддръжка на "бисквитки" от първа страна (независимо дали ни разрешавате да поставяме "бисквитка" на вашия компютър)
 • Id на посетителя (предоставено от бисквитка, която поставяме на вашия компютър, когато е възможно)
 • Препращащ (т.е. откъде сте дошли, напр. google.com)
 • Дата и час на посещение
 • Регионални и езикови настройки (за определяне в коя страна се намират)
 • Операционна система (Windows, OS X, Linux, iOS, Android и т.н.)
 • Браузър и версия на браузъра (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari и т.н.)
 • Разделителна способност на екрана (1280x1024, 1024x768 и т.н.)
 • Поддръжка на JavaScript
 • Поддръжка на Java
 • IP адрес (компютърен адрес в интернет само за статистически цели – не се събира лична информация)
 • Заглавието на страницата, която разглеждате
 • URL адресът на страницата, която разглеждате
 • Време, прекарано на страницата
 • Тип устройство (таблет, мобилен, Desktop), производител, операционна система, мобилен оператор
 • Страна, регион, град, държава, пощенски код
 • Ключови думи, използвани в полето за търсене в уебсайт
 • Ключови думи за търсене, водещи до изглед на страница
 • Презареждане, кликвания върху страници, честота на връщане
 • Влизане, поток на изходните точки на страницата
 • Файлове за изтегляне
 • Съдържание, споделено в социалните медии или други налични платформи (бутони за споделяне)

Лична информация, която може да бъде идентифицирана

Понякога трябва да събираме повече лична информация за Вас. Някои зони/части от нашия уебсайт може да изискват от Вас да се регистрирате, за да влезете в системата; може да поискаме информация като вашата възраст и професия, за да разберем по-добре целта на посещението ви и да подобрим практическата работа на посетителя. Във всеки случай, когато ви помолим за лична информация, която може да бъде използвана за идентифицирането ви като физическо лице, ние ще поискаме вашето съгласие и винаги ще предоставим обяснение защо събираме информацията, как я събираме, как я съхраняваме и как планираме да я третираме и използваме.

Novo Nordisk не възнамерява да събира лични информация от деца (дете се определя като под (18) без разрешение на родителя или настойника. Деца не трябва да подават лична информация на Novo Nordisk без изричното разрешение на своя родител или законен настойник.

Когато е уместно, ние ще инструктирам децата да не Данни. Ако детето ви е изпратило лични данни и вие искате да да бъде премахната, моля, свържете се с нас чрез нашия пощенска кутия за поверителност privacy@novonordisk.com.

По принцип ще споделяме информация само с нашите доставчици на услуги и консултанти, които са сключили договор. Въпреки това, за да се спазят законовите задължения, за да защитим правата, собствеността или безопасността на Ново Нордиск, неговите служители и други, или в случай, че продадем или ликвидираме част от бизнеса или активите, могат да бъдат споделяни лични данни. Всяко такова споделяне ще бъде в съответствие със закона за защита на личните данни.

Вие също имате право да знаете целта(ите) и можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни от Ново Нордиск и да изискате тези данни да бъдат изтрити. моля, свържете се с нас чрез нашата пощенска кутия за поверителност privacy@novonordisk.com ако желаете да получите информация за вашите лични данни или ако имате някакви притеснения в това отношение.

В Ново Нордиск използваме бисквитки, които са строго необходими, за да ви позволим да се движите из сайта или да предоставяте определени основни функции. Използваме бисквитки, за да подобрим функционалността на уебсайта, като съхраняваме вашите предпочитания. Също така използваме "бисквитки", за да ни помогнат да подобрим работата на нашия уебсайт, за да Ви осигурим по-добро потребителско изживяване.

 • Строго необходими бисквитки; Бисквитки, които са строго необходими, за да ви позволят да се придвижвате в уебсайта и да използвате неговите функции.
 • Функционални бисквитки; Функционалните бисквитки записват информация за направените от Вас избори и ни позволяват да приспособим уебсайта към Вас.
 • Бисквитки за ефективност; Бисквитките за ефективност се използват в уеб сайтовете на Ново Нордиск за вътрешни цели, за да ви помогнат да подобрите практическата работа на потребителите. Информацията, предоставена от тези бисквитки ни помага да разберем как посетителите използват novonordisk.com, за да можем да подобрим съдържанието си.
 • Пиксели в социалните медии; Пикселите се използват за рекламиране и пренасочително съдържание в социалните медии

Можете да научите повече за бисквитките като цяло тук.

Информационни цели

Сайтът не ви дава съвети или препоръки от всякакъв вид и не трябва да се разчита на това като основа за всяко решение или действие. Съветваме Ви да се консултирате с професионални консултанти в съответната област по отношение на приложимостта на всеки конкретен аспект на съдържанието. По-специално, нищо на този уебсайт не представлява покана или оферта за инвестиране или сделка в ценни книжа на Novo Nordisk. Освен това, сайтът предоставя избрана информация за заболявания и тяхното лечение. Такава информация не е предназначена като медицински съвет. Такава информация не замества съветите на медицински специалист. Ако имате или подозирате, че имате някакви здравословни проблеми, трябва да се консултирате с вашия общопрактикуващ лекар или друг квалифициран доставчик на здравни услуги.

Предоставена информация "както е".

Информацията на този сайт се предоставя "както е" и Novo Nordisk не дава никакви декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарувлачание. Ново Нордиск не дава гаранции от какъвто и да е вид, що се отнася до пълнотата, точността, навременността, достъпността, функционалността и спазването на приложимите закони. Използвайки този уебсайт, Вие приемате риска, че информацията може да е непълна или неточна или да не отговаря на Вашите нужди или изисквания.

Отказ от отговорност

Ново Нордиск, нито нашите доставчици на съдържание носят отговорност за каквито и да било щети или щети, произтичащи от вашия достъп или невъзможност за достъп до този сайт или от вашето използване на информация, предоставена в настоящия регламент. Ново Нордиск не носи никаква отговорност за преки, косвени, случайни, последващи, наказателни и специални или други щети, пропуснати възможности, пропуснати ползи или други загуби или щети от всякакъв вид. Това ограничение включва щети или вируси, които могат да повлияят на вашето компютърно оборудване.

Връзки към други сайтове

Този уебсайт съдържа връзки към други сайтове, които не са собственост или контролирани от Ново Нордиск; Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за или имаме контрол върху политиките за поверителност на тези сайтове. Тази декларация за поверителност се отнася само за информацията, събрана на този сайт. Настоятелно Ви препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на всеки сайт, който посещавате, който събира информация, която може да бъде идентифицирана с лична идентификация.

Сайтове, които ни свързват

Ново Нордиск не одобрява сайтове, свързващи сайтове на Ново Нордиск. Ново Нордиск не носи отговорност за съдържанието на тези харесани сайтове или за контрол върху информацията, която потребителите могат да изберат да предоставят на тези сайтове.

Промени

Ново Нордиск си запазва правото да променя, променя, замества или изтрива всяко съдържание или може да ограничи достъпа до или да прекрати разпространението на този сайт по всяко време и по свое усмотрение.

Авторско право и използване на съдържание

Съдържанието на този уебсайт е собственост на Ново Нордиск и е защитено от законите за авторското право. Търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, лога и продуктът, показани на този сайт, са защитени в световен мащаб и не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Novo Nordisk. Можете да изтеглите съдържанието на този сайт, но само за лична и нетърговската употреба. Не се разрешава модифициране или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието. Съдържанието не може да бъде копирано или използвано по друг начин.

Използване на въпроси и коментари

Всякакви въпроси, коментари, предложения или всякакви други комуникации, включително идеи, изобретения, концепции, техники или ноу-хау, които можете да изпращате на този сайт или по друг начин на Ново Нордиск, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, са на неповерителна основа и ще станат собственост на Novo Nordisk, което Novo Nordisk без ограничения може да използва по какъвто и да е начин и за каквито и да било цели, включително разработване, производство и/или маркетинг на стоки или услуги.

Приложимо право

Вашият достъп и използване на този уебсайт и съдържанието на него ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Дания.