Когато става въпрос за иновативни методи на лечение и медицински изделия, които подобряват живота, нашите учени и инженери работят докато не достигнат откртие. Стойностната фармацевтичнa верига ни помага да дoставим иновативни лечения и устройства в ръцете на пациенти, които се нуждаят от тях.

Кристал Троя, Ново Нордиск US.