Компанията, отговорна за обработката на Вашите лични данни, е:

Novo Nordisk A / S

Novo Allé

2880 Bagsværd

CVR номер 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Винаги можете да се свържете с Ново Нордиск на privacy@novonordisk.com относно въпроси или притеснения за това как обработваме Вашите лични данни.

Тази декларация за поверителност описва практиките на Ново Нордиск във връзка с цялата информация, която събираме чрез нашата онлайн система за набиране на персонал във връзка с Вашето търсене на кариера и кандидатстване за работа в Novo Nordisk A / S или някой от филиалите му.

Моля, прочетете внимателно настоящата декларация и посочете, че приемате условията по нея, като кликнете върху бутона за приемане по-долу („Разбирам и съм съгласен с горните условия“). Обработка на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, предоставено при натискане на бутона за приемане по-долу.

Ново Нордиск събира лични данни, предоставени от вас като част от процеса за набиране на персонал. Личните данни се съхраняват във външно хоствана база данни в Полша.

Освен това, Вашите лични данни могат, ако е необходимо, за следните цели, да бъдат прехвърлени на трети лица, предоставящи продукти и услуги (като агенции, подпомагащи Novo Nordisk при проверка и интервю на бъдещи служители), доставчици на ИТ системи, както и на регулаторните органи, ако това се изисква от закона ,

Личните данни се съхраняват и в недигитална форма, и в други вътрешни компютърни системи. Личните данни включват цялата предоставена от вас информация.

Вашите лични данни ще бъдат използвани за набиране на персонал и във връзка с това могат да бъдат предоставени на филиалите на Novo Nordisk, разположени в друга страна, различна от Вашата страна на пребиваване. Личните данни ще се оценяват само както е описано по-долу.

За целите, описани по-горе в раздел 3, може да обработваме следните видове лични данни:

  • Информация за контакт (име, имейл адрес, държава)
  • Години професионален опит
  • Области / места, които представляват интерес

Ново Нордиск е работодател, който предоставя равни възможности и взима всички решения, свързани със заетостта, изцяло по заслуги и квалификации. Следователно, не трябва да включвате информация за Вашата раса или етнически произход, религия или убеждения, политическо мнение или сексуална ориентация или членство в съюзи. Моля, не включвайте и социалния си осигурителен номер.

Не сте длъжни да ни предоставяте личните си данни. Ако обаче не предоставите личните си данни, Вашият профил в Криерния съветник не може да бъде регистриран.

Вашите лични данни ще бъдат оповестени само при следните обстоятелства:

Лични данни ще бъдат оповестявани, ако е необходимо за целите, изброени по-горе на филиалите на Novo Nordisk по целия свят, включително филиалите, разположени в страни извън ЕС, които могат да имат различни закони и разпоредби за поверителност и защита на данните от Вашата страна на пребиваване.

Личните данни могат да бъдат оповестени на публичните органи и правоприлагащите органи, ако това е позволено и изисквано от закона.

Ние използваме следните предпазни мерки, които се изискват от закона за защита на личните данни в случай на такива прехвърляния в зависимост от това в коя държава се прехвърлят данни:

  • Прехвърлянето е към организация на Ново Нордиск, която е приела Обвързващите корпоративни правила на Ново Нордиск, достъпни на адрес https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • Страните, към които се прехвърлят лични данни, се счита от Комисията на ЕС, че имат адекватно ниво на защита на личните данни.
  • Включили сме стандартните договорни клаузи на комисиите на ЕС за прехвърляне на лични данни към трети страни. Можете да получите копие на клаузите, като се свържете с нас, както е описано в раздел 1;
  • Правилатаа за защита на личните данни между ЕС и САЩ за трансфери към сертифицирани за защита на лични данни и компании и организации, базирани в САЩ. Повече информация и списък на компаниите и организациите, сертифицирани за защита на личните данни, са достъпни на адрес https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

Молим Ви да предоставяте точна и актуална информация и редовно да актуализирате личните си данни. Можете да преглеждате, променяте или да се отпишете от услугата Кариерен съветник по всяко време.

Ново Нордиск ще изтрие неактивната информация (без кликване върху електронни съобщения) на абонатите на Кариерния съветник след 3 години.

Можете да получите допълнителна информация относно личните данни, които съхраняваме и обработваме, и доколкото имате такова право съгласно приложимото законодателство, можете да получите копие на личните си данни в структуриран, често използван и дигитален формат. Освен това можете да откажете Вашите лични данни да бъдат обработвани или да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани. Освен това, можете да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни по всяко време.

Ако искате да се възползвате от правата си, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт по-горе.

Ако имате някакви оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с Агенцията за защита на личните данни във Вашата страна, напр. това ще бъде Датската агенция за защита на данните, ако сте гражданин на Дания.

Вашите лични данни могат да се използват за анонимна статистика за вътрешни цели, като в този случай информацията ще се използва колективно. Всички лични данни ще бъдат анонимизирани.

За допълнителна информация относно отказ от обработка на лични данни и политиката за поверителност на Ново Нордиск, моля посете: www.novonordisk.com/utils/disclaimer.html