Има много причини, поради които разпространението на хроничните заболявания като диабет тип 2 и затлъстяването нараства от десетилетия. Някои се дължат на рискови фактори, които не могат да бъдат предотвратени, като генетични фактори, както и простия факт, че хората живеят по-дълго.

Ако не предприемем нищо, за да спрем това разпространение, резултатът ще е повече човешки страдания и повече разходи за здравеопазване. Нашите клиенти са здравните системи и хората, които използват нашите лечения. Ако не правим нищо за превенция на хроничните заболявания, ние няма да отговаряме на нашите ценности като компания, нито ще водим устойчив бизнес.

Има области, в които превантивните действия могат да имат положителен ефект. Нарастваща урбанизация, социално-икономически неравенства, по-малко активен начин на живот и по-лош хранителен режим. Често в комбинация, това са основните причини, поради които все повече хора получават диагноза захарен диабет тип 2 и затлъстяване.

Искаме да променим хода на кривата на нарастването на захарен диабет тип 2 и затлъстяване. Няма съмнение, че за тази цел е необходима превенция.

Прочетете и вижте как работим върху профилактиката на хроничните заболявания.

Двама от трима души със захарен диабет тип 2, живеят в градовете. Начинът, по който градските зони се проектират, изграждат и управляват, променя начина ни на живот и в някои случаи увеличава уязвимостта ни от развитие на захарен диабет тип 2.

Създадохме термина „градски диабет“ като начин да се съсредоточим върху рисковия фактор, присъщ на  градовете, съвместно с University College London и Steno Diabetes Center Copenhagen. Заедно стартирахме глобално партньорство, наречено Cities Changing Diabetes.

В повече от 40 града по света обръщаме внимание на захарен диабет тип 2 като основен здравен проблем в градовете. Работим с повече от 150 партньора, за да подобрим политиките за проучване и информираност и да планираме действия, които имат значимо въздействие върху фронтовата линия на болестта.

За да научите повече за нашата борба срещу градския диабет, отидете на Cities Changing Diabetes.

В световен мащаб 40 милиона деца на възраст под пет години са с наднормено тегло, което ги излага на риск от ранно развитие на захарен диабет тип 2 и е силен предиктор за затлъстяване при възрастните.

Те също могат да се сблъскат с предизвикателства в развитието и постигането на пълния си потенциал. Затлъстяването може да доведе до заклеймяване, лоша социализация и емоционални затруднения и в някои случаи до намалени образователни способности.

Съвместно с УНИЦЕФ работим по превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст. Започнало от Мексико и Колумбия, но с по-широк регионален и глобален обхват и въздействие, партньорството има за цел да измести фокуса от индивидуалната отговорност относно превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването към необходимостта от справяне с този проблем на обществено ниво.

Вярваме, че всяко дете трябва да има шанса да расте добре в един променящ се свят и да реализира своя потенциал.

Посетете уебсайта на УНИЦЕФ, за да видите какво се прави за подобряване на състоянието на децата по света.