Устойчив бизнес

Нулево въздействие върху околната среда

Възприели сме култура на рециклиране, за постигане на нулево въздействие върху околната среда

Нулево въздействие върху околната среда

Екологичните проблеми никога не са били по-критични или по-спешни от днешните.

Нарастващото потребление, индустриализацията и урбанизацията застрашават не само устойчивостта на средата, в която живеем, но и здравето на хората по целия свят.

Всяка година ние използваме милиарди литри вода и големи количества енергия и ресурси за производство на лекарства.

Нашите емисии на CO2 продължават да нарастват, особено в транспорта.

Разпространяваме стотици милиони флакони и писалки за инжектиране на хора, които се нуждаят от тях - и търсенето на нашите животоспасяващи лечения нараства. Продуктите ни са изработени от висококачествени материали, но след употреба повечето от тях попадат на сметището.

Това ни поставя на прага на някои от най-големите екологични проблеми: климатични промени, недостиг на вода и ресурси, замърсяване и пластмасови отпадъци.

За да покажем лидерство и да стартираме промяната, ние сме възприели политика в цялата компания за решаване на екологични проблеми.

Имаме нова екологична стратегия с цел да имаме нулево въздействие върху околната среда.

Как ще постигнем нулево въздействие?

Нашата стратегия за нулево въздействие върху околната среда се нарича Circular for Zero. Знаем, че много хора и организации работят, за да превърнат рециклирането в реалност. Искаме да бъдем част от тази промяна.

Circular for Zero

Нашата стратегия ни предизвиква да намерим нови начини да проектираме продукти, които могат да бъдат рециклирани или повторно използвани, да прекроим бизнеса си, за да сведем до минимум потреблението и отпадъците и да работим с доставчици, които споделят нашата цел.

Вече правим първите стъпки към нулево въздействие върху околната среда. Но ние винаги търсим нови начини да направим повече. Вярваме, че отговорите ще дойдат, когато възприемем рециклирането като начин на мислене в бизнеса си, за да поддържаме нашите продукти и материали в употреба.

Три начина да стигнем до нулево въздействие

Ние се фокусираме върху нашето потребление на електричество, проектирането на продуктите ни и нашите доставчици.
Активът е вмъкнат.
Градовете, които променят диабета

Копенхаген

Промяна в климата и захарен диабет тип 2

Градовете са възможност да спечелим борбата както срещу промяната в климата, така и срещу захарния диабет тип 2. Има сходни модели в човешкото поведение, които водят до глобално затопляне и нарастване на заболеваемостта.

Днес работим с партньори в 25 големи града по света, за да подобрим профилактиката на заболяванията чрез образование и интервенции на място.

Тези партньорства са част от нашата програма за промяна на диабета в градовете. От 2015 г. насам градовете, които променят диабета (Cities changing diabetes), са се превърнали в социално движение, което мобилизира множество заинтересовани страни в усилията за справяне с нарастващите проблеми, свързани със захарен диабет тип 2 и изграждане на по-здравословна среда.

Научете повече за това как подобряваме градското здраве и благосъстояние.

Ние сме ангажирани

Единственият начин да постигнем целите си за нулево въздействие върху околната среда е, ако си сътрудничим.