Ние сме глобална компания в областта на здравеопазването, основана през 1923 г. и със седалище съвсем близо до Копенхаген, Дания.

Нашата цел е да стимулираме промяната, за да победим диабета и други сериозни хронични заболявания като затлъстяване, редки кръвни и ендокринни заболявания.

Постигаме това чрез иновативни научни постижения, осигурявайки по-добър достъп до нашите лекарства и като работим за постигане на напълно оздравяване от болестите, които лекуваме.

Над 64 000 души работят в нашите 80 офиса по целия свят, а нашите продукти се предлагат на пазара в 170 страни.

Горди сме, че сме научноизследователска компания, обединена от обща цел за откриване на по-добри лечения за хора, живеещи със сериозни хронични заболявания.

Нашата индустрия е динамична. А научните данни за болестите, които лекуваме и хората, които живеят с тях, се увеличават всеки ден. Това е постоянно напомняне, че това, което ни доведе до мястото, където сме днес, не е непременно това, което ще ни направи успешни в бъдеще.

Като работодател ние осъзнаваме необходимостта от експериментиране и стремеж към многообразие и приобщаване за взимане на най-добрите решения,  като гарантираме, че се взимат предвид множество перспективи.

Заедно променяме животи.

Няма да позволим успехът на нашата компания да се основава от постоянното нарастване на броя на хората, живеещи със сериозни хронични заболявания, като захарен диабет тип 2 и затлъстяване.

Съпричастни сме към страданията и трудностите, пред които са изправени хората, живеещи с хронични заболявания. В някои страни финансовите затруднения за осигуряване или получаване на достъп до медицински грижи излагат хората на риск от сериозни здравословни усложнения.

Ангажирани сме да помагаме на обществото да победи диабета и стратегията ни е ясна – да увеличим възможностите за превенция на захарен тип 2 и затлъстяването и да осигурим достъпни грижи за нуждаещите се пациенти във всяка страна.

Успехът ни ще се определя от решенията, които взимаме и от здравето и благосъстоянието на хората и обществата, за които работим.

Научете повече за стратегията ни да победим диабета.

Ние сме първата фармацевтична компания, която използва 100% възобновяема енергия във всички свои световни производствени съоръжения. Ние сме горди, но също така и мотивирани да стигнем още по-далеч.

С нашата стратегия "Circular for Zero" започваме инициатива за постигане на нулево въздействие върху околната среда във всички наши бизнес дейности.

Ще си сътрудничим активно с доставчици, за да намалим въздействието върху околната среда по цялата ни верига на доставки, ще намалим емисиите на CO2 от всички наши дейности и транспорт и ще разрешим проблема с отпадъците от излезлите от употреба продукти, за да намалим отпадъка до нула.

Последвайте нашата инициатива, за да постигнете нулево въздействие.

Работим в тясно сътрудничество с водещи университети и биотехнологични компании по света, за да ускорим процеса по разработване на нови лекарства.

Непрекъснато търсим нови партньори, с които споделяме допълнителни възможности и взаимни интереси, и открито предоставяме нови пептидни и протеинови аналози и антитела за предклинични изследвания.

Предлагаме лесен и безплатен достъп до подбрани висококачествени и добре изучени съединения на любопитни и ентусиазирани учени от целия ​​свят.

Нашата история започва през 1923 г., когато две малки датски компании започват производството на революционното ново лекарство инсулин, което токущо е било открито от двама канадски учени.

Когато най-накрая решили да се сливат през 1989 г., те създават Ново Нордиск, компания, която оттогава до днес постоянно се разраства и има водещи позиции в грижата за диабета, затлъстяването и хемофилията.

Научете повече за нашата история в промяната на диабета.

Novo Nordisk Way е съвкупност от основни принципи, от които се ръководим в нашите решения. В него е описано кои сме, как работим и какво искаме да постигнем, и ясно е зададена посоката за нашата компания и служители.

В крайна сметка, това е обещание, което сме дали на себе си и на милионите пациенти по​​ света, които разчитат на нашите продукти, за да водят пълноценен и здравословен живот.

През 1923 г. датските основатели на компанията започват пътуването за промяна на диабета. Днес имаме хиляди служители по целия свят, въплъщаващи страстта, уменията и ангажимента да продължим това пътуване не само в посока на превенция, лечение и окончателно излекуване на диабета, но и към подобряване на живота на хората с други сериозни хронични заболявания:

  •  Амбицията ни е да утвърдим водещата си позиция във всички заболявания, които лекуваме.
  • Основният ни принос е да откриваме и разработваме иновативни биологични лекарства, които са достъпни за пациентите по целия свят.
  • Разрастването на нашия бизнес и постигането на конкурентни финансови резултати ни позволява да помогнем на пациентите да имат по-добър живот, да предложим по-атрактивна възвращаемост на нашите акционери и да допринесем за развитието на обществото.
  • Нашата бизнес философия се състои в балансирането на финансовите, социалните и екологичните резултати - това наричаме "Triple Bottom Line".
  •  Ние сме открити и честни, амбициозни и отговорни, и се отнасяме към всекиго с уважение.
  • Предлагаме възможности на нашите служители да реализират потенциала си.
  •  Никога не правим компромиси с качеството и бизнес етиката.

Ежедневно ни се налага да вземаме трудни решения, като винаги се стремим да постигнем най-доброто за нашите пациенти, служители и акционери.

Това е нашият път. Това е Novo Nordisk Way.

Научете повече за възможностите за работа в Ново Нордиск