Откриване, разработване и предоставяне

Вече почти 100 години посрещаме нуждите на пациентите с тежки хронични заболявания, като създаваме иновативни лечения и устройства за тяхното приложение, каквито са нашите инсулинови писалки.

От нашите лечения днес се възползват милиони хора с диабет, затлъстяване и редки кръвни и ендокринни заболявания.

В нашите лаборатории и фабрики създаваме иновативни биологични лекарства и ги правим достъпни за пациентите по целия свят.

Нашият фокус е върху сериозните хронични заболявания, които засягат стотици милиони хора по света и са сред най-големите предизвикателства за здравето в световен мащаб.

Комбинираме нашите иновации и ги правим достъпни, вслушваме се в нашите партньори и пациентите, за да превърнем смелите идеи в животоспасяващи лекарства и такива за превенция.

Правим дългосрочни инвестиции в иновативни лечения и технологии, включително терапии със стволови клетки, за да продължаваме развитието на разработките на медицински изделия и дигитални здравни решения.

Когато за човек с хронично заболяване не се полагат нужните грижи или същевременно е без нужното лечение, съществува риск от развитие на животозастрашаващи усложнения. Ако човекът е със захарен диабет, това мможе да доведе до ампутация, загуба на зрението, а в някои случаи усложненията могат да бъдат и фатални.

Уязвимите общности и държавите с нисък доход често са най-силно засегнати. Разходите и достъпът до медицински грижи могат да бъдат непосилни за хората, техните семейства, а понякога и за цели общества.

Нашата дългосрочна амбиция е да осигурим достъпни диабетни грижи за нуждаещите се пациенти във всяка страна, особено за децата със захарен диабет тип 1, които са изправени пред сигурна смърт в някои части на света без медицински грижи и лечение.

Инвестираме също и в профилактиката на хрoничните заболявания. Имаме цел да предпазим повече от 100 милиона души от развитие на захарен диабет тип 2 до 2045г.

Вижте как побеждаваме диабета.

Рагу Рамашвами и Риянка Диксит, Ново Нордиск Индия.