Стратегията ни за социална отговорност въвежда нови дългосрочни амбиции в три области от решаващо значение за подобряване на индивидуалното и общественото здраве:

  • Ограничаване на разпространението на захарен диабет тип 2 и затлъстяване.
  • Осигуряване на достъпни медицински грижи за нуждаещите се пациенти във всяка страна.
  • Стимулиране на иновациите за подобряване на качеството на живот.

Днес един на всеки 11 души по света има диабет, цифра която се очаква да достигне до един на всеки девет до 2045 г., ако не се предприемат действия.

Диабетът представлява голямо бреме върху здравните системи и ние сме ангажирани да си сътрудничим със здравните органи и с други партньори в страните, в които работим, за да осигурим лечение и превенция.

Никое дете не трябва да умира от захарен диабет тип 1

Разширяваме програмата си "Changing diabetes®" за деца, за да достигнем до 100 000 деца до 2030 г. Нашата програма вече е помогнала на повече от 25 000 деца със захарен диабет тип 1 да получат достъп до медицински грижи и животоспасяващи лекарства в условия с ниски ресурси.

Достъпен човешки инсулин в страни с нисък и среден доход

Намаляваме цената на човешкия инсулин от 4 USD на 3 USD на флакон в 76 страни с нисък и среден доход. Това е жизненоважно за постигането на нашия ангажимент за  разширяване на достъпа до евтин инсулин, за да достигнем до най-уязвимите хора.

По-добра грижа за уязвимото население

Продължаваме програмата си "Партньорство за промяна" с Международния комитет на Червения кръст и Датския червен кръст до 2023 г. и ги подкрепяме с дарение от 15 милиона DKK. Чрез нашите съвместни усилия програмата помага на най-уязвимите групи пациенти по време на хуманитарни кризи.