Захарен диабет тип 1 е хронично заболяване, което засяга способността на организма да преобразува глюкозата от храната в енергия. В повечето случаи захарен диабет тип 1 се развива в ранна възраст и често се диагностицира през детството.

Заболяването започва, когато имунната система атакува клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин - хормонът, който помага за превръщане на глюкозата в енергия за клетките на тялото. Без ежедневни инжекции инсулин, хората, живеещи със захарен диабет тип 1, не биха могли да оцелеят.

Въз основа на почти 100-годишен опит в откриването и производството на лечение за хора с диабет, нашите учени напредват в изследванията за намаляване на броя на инжекциите инсулин, необходими за поддържане на добър гликемичен контрол и за предотвратяване на епизоди на ниска кръвна глюкоза (хипогликемия).

Крайната ни цел е откриване на лек за захарен диабет тип 1. Напредваме с проучванията в областта на регенеративната медицина, каквато е терапията със стволови клетки, която един ден може да бъде използвана като средство за излекуване от захарен диабет тип 1.

Поддържането на желаните нива на кръвна захар помага да се предпазят органите на тялото от увреждане. Освен това предпазва хората със захарен диабет тип 1 от хипогликемия.

Инсулиновата терапия има за цел да се доближи максимално до естествения инсулинов отговор на човек без диабет. Това може да помогне на хората, живеещи със захарен диабет тип 1, да поддържат целевите нива на кръвната си захар.

Колкото повече се доближава инсулиновата терапия до естествения отговор на организма, толкова по-лесно е да се поддържат целевите нива на кръвната захар.

Инсулиновото лечение се е развило значително и с всеки напредък ние сме все по-близо до естествения инсулинов отговор. Най-важното е, че тези постижения помагат на хората, живеещи със захарен диабет тип 1, да преодолеят някои неудобства, които има лечението и животът със заболяването.

Една от големите ни амбиции е да разработим така наречените „интелигентни инсулини“, които не причиняват хипогликемии. Това би бил следващият голям пробив в грижите за пациентите със захарен диабет тип 1. Споделяме тази амбиция с много партньори в общността за изследване на диабета и работим в тясно сътрудничество с тях за постигане на общата цел - елиминиране на хипогликемията.

Приближаваме се до откриването на средство за излекуване на захарен диабет тип 1.

Заедно с водещите изследователски университети по целия свят успяхме да трансформираме стволови клетки в бета-клетки, чувствителни към глюкоза, секретиращи инсулин, подобно на тези, произведени в панкреаса на здрав човек. В проучвания върху животни тези трансформирани стволови клетки успешно лекуват мишки със захарен диабет тип 1.

Постигнахме значителен напредък и продължаваме да работим по останалите предизвикателства. За щастие не сме сами. В научната общност имаме солидна подкрепа в изследването на стволови клетки и с всеки изминал ден тя става все по-голяма.

Въпрос на време е усилията ни да доведат до откриване на лек за милионите хора по света, живеещи със захарен диабет тип 1.

Инсулиновото лечение трябва да бъде възможно най-лесно и това винаги е било нашата философия. Стремим се да облекчаваме живота на хората с хронични заболявания, предлагайки както по-ефективно лечение, така и дигитални решения. Така отговаряме на нуждите на милиони хора, които живеят със захарен диабет тип 1.

В областта на захарен диабет тип 1 в момента изследваме следните области:

  • Глюкозо-чувствителни инсулини;
  • Свързани инсулинови устройства; 
  • Лечение със стволови клетки.

Като обединим мнението на хората, които живеят с хронични заболявания с нашия научен опит и инженерни умения, ще продължим да откриваме и разработваме иновативни инсулини и системи за тяхното приложение.